0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New explicit solver for pipeline networks

Utviklingen av LedaFlow er koblet til behovene fra olje og gassindustrien. LedaFlow valideres med data fra industrien. En viktig del blir at brukerne, som identifisere aktuelle områder for videreutvikling, tilgjengeliggjør data for verifikasjon. Kommende olje og gass utbygginger vil være mer komp...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

FlexOps - Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Prosjektet har utviklet programvare for at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes i nettdrift. Det er store endringer i kraftsystemet, bl.a. på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Automated real-time pore pressure and wellbore stability updates in a digital twin, using wired-pipe and log predictions ahead of bit

Det er knytt store utfordringar og kostnader til brønnstabilitet i boreoperasjonar i havbotnen. Kunnskap om bergartseigenskaper, spenningar og poretrykk langs den planlagde brønnbana er naudsynt for å kunne rekne ut kva vekt enn skal bruke på boreslam for å unngå røyr som sitter fast, slamtap og ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTIPLAN: Enabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlan

To prototyper er lansert innen vedlikeholdsoptimalisering og logistikkoptimalisering. Videre har vi bygget en kalkulator for å hjelpe med å vurdere virkningen på olje og gass produksjon når aktiviteter planlegges som da kan gripe inn i brønnproduksjonen.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Singapore R&D Simulator

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å levere en simulatorplattform som er særdeles godt egnet for de R&D formål. Dette kan bli starten på et langsiktig strategisk samarbeid til gjensidig nytte for partene. Formålet med reisen(e) e...

Tildelt: kr 20 380

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs

Forståelse av flerfase strømningsoppførsel i langdistanse flerfase transport rørledninger har blitt ansett som et nøkkelelement for utvikling av nye olje- og gass oppdagelser. Spesielt er utvikling på dypt vann og i arktiske områder mere komplekst på grunn av tekniske- og miljømessige utfordringe...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitized Fluid Transport

Boreoperasjoner krever store volumer av borevæsker, med spesifikke kravt til innhold og kvalitet. Transport av væske mellom rigg og landanlegg innebærer både en betydelig direkte kostnad samt utslipp av CO2. I motsetning til logistikkoperasjoner i landbaserte industrier, er logistikk av borevæ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The Autonomous Ship

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det utarbeides en prosjektsøknad på utlysning MG-3-2-2018 - The Autonomous Ship. (Arbeidet er påstartet). Prosjektet er å anse som en "gamechanger" med stort internasjonalt potensiale og en tar sikte på å ta frem teknologiske løsninger...

Tildelt: kr 9 791

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Arctic Simulation

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å etablere en simulatorplattform som er kvalitetsmessig overlegen det som finnes i markedet per dato. Det stilles betydelig større krav til naturtro simulering; I tillegg til tradisjonell tren...

Tildelt: kr 77 802

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining)

Hovedmålet med Innotraining-prosjektet var å fremme maritime simulatorer og trening ved å ta i bruk og utvikle utvidet virkelighetsteknologi (XR) for utdanning. Prosjektet har utviklet to Future Training Simulator (FTS) prototyper ved bruk av Virtual Reality (VR), teknologi, nemlig VR-brosimulato...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow Slug Capturing 10X

Utviklingen av matematiske modeller for flerfase strømning har vært avgjørende for flere store feltutbygginger på norsk sokkel så vel som i resten av verden, og norsk industri har i mange år vært verdensledende på området gjennom et langt og godt samarbeid forskningsmiljøer og operatørselskaper. ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny metodikk for utvikling av fartøyspesifikke simuleringsmodeller

Prosjektet vil bygge opp en samarbeidsgruppe som skal studere operasjonsegenskaper og operasjonsgrenser for forskningsfartøyet "Kronprins Haakon". Samarbeidsgruppen skal spesifisere innhold i et hovedprosjekt som generisk skal utarbeide forslag til retningslinjer for utvikling, verifisering og va...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cost effective management of hydrates and wax with LedaFlow

Offshore olje- og gassfelt i arktiske områder er forbundet med større utfordringer enn tradisjonelle utbygginger på norsk sokkel for å sikre trygg med likevel kostnadseffektiv operasjon. Å kunne predikere og håndtere dannelse av gasshydrater og voks er avgjørende for å forhindre blokkeringer av r...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Kongsberg on-line Wake model

Kongsberg Digital, Renewables & Utilities, utvikler nå et nytt system for styring og overvåkning av vindparker. Systemet inneholder moduler for tilstandsovervåkning, produksjons-planlegging, overordnet styring av parken og annen driftsstøtte-funksjonalitet. Kongsbergs mål er å komme inn på det...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus