0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

SKIE – Smart solar shades

SKIE er en green-startup som fokuserer på å utvikle smarte energiproduserende solskjerm. Den kombinerer solskjerming med energiproduksjon gjennom fange opp solkraft i vinduer. Løsningen kan potensielt spare en betydelig mengde energi som kreves for avkjøling, samtidig som den tilbyr en ny dimensj...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Akershus