0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

AutonoWeather: Enabling autonomous driving in winter conditions through optimized road weather interpretation and forecast

Målet med prosjektet er å redusere trafikkulykker ved å gjøre autonome kjøretøyer bedre i stand til å operere på vinterføre, slik som har mye av i Norge. Den nåværende generasjon selvkjørende biler, eller førerassistent-systemer, inneholder ikke den intelligensen som kreves for å gjenkjenne glatt...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

CarNudge: The impact of parking policies and nudging on carsharing

I CarNudge samarbeider forskningsmiljøene Transportøkonomisk institutt (TØI) og Statistisk sentralbyrå (SSB) med offentlige myndigheter (Bymiljøetaten i Oslo kommune) og private aktører (Oslos bildelingsselskaper) for å finne nye måter å bidra til overgangen mot et mer bærekraftig transportsystem...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Indra Navia utvikler systemer for Air Traffic Management, og har utstyr installert på mer enn 1400 flyplasser verden over. Systemene våre dekker kommunikasjon, tårnløsninger og landingssystemer. De siste årene har Indra Navia utviklet satellittbaserte landingssystemer, og var de første i verden t...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Secure Unlock - A digital ecosystem for delivery of goods and services behind locked door

Prosjektet «Lås Opp» - Et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak elektronisk lås - skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og tjenester og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, tjenesteytere, leverandører av transporttjenester ...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Roadside Vehicle People Counter

I dette prosjektet har vi utviklet vi et kamerabasert sensorsystem som kan telle og klassifisere mennesker i forbipasserende biler og kjøretøy. Løsningen er installert og utviklet i 3 ulike piloter. 1) for telling i personbiler i ett kjørefelt. 2) For telleing av personbil og lastebil i 1 kjørefe...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.

Vi har fullført designet vårt med et industrielt IOT-modem, vi har også lagt til en IMU til systemet vårt. I det endelige designet lagrer vi alle rådata hvert 10. minutt på SDCard. Datalagringskapasiteten vår er økt fra noen få megabyte som var opprinnelig plan ved å bruke NOR Flash-minnebrikker ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Use of Flight Data Monitoring to manage factors influencing human performance

Moderne fly har om bord avanserte sensorer som registrerer store mengder av data om hvordan flyet er blitt fløyet. Kan slike flydata brukes på nye måter til å øke sikkerheten, samtidig som kostnader og miljøutslipp reduseres? Spørsmålet er utgangspunktet for et prosjekt som NHO Luftfart og flysel...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Mobility as a Service (MaaS) integrerer flere ulike transporttjenester i en tjeneste og støtter fleksibel mobilitet på den form og i det omfang som brukerne trenger, både til daglig og når spesielle behov oppstår. MaaS kan dermed fjerne behovet for å eie privatbil. Brukeren forholder seg til kun ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge

RAPP prosjektet (oppkalt etter den vernede Sundbåten Rapp som ble bygget i 1958) skal utvikle den nødvendige teknologien og infrastrukturen til å realisere selvkjørende kommersiell drift av en innaskjærs passasjerferge i Kristiansund havn innen 2023. Prosjektet har siden starten i 2019 fokusert ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilbakemeldings- og instrukssystem for trafikkopplæring personbil

I prosjektet utvikler vi et automatisert tilbakemeldings- og instrukssystem for trafikkopplæring som muliggjør selvbetjent læring og tilbyr en kontinuerlig oppfølging av eleven. Løsningen bygger på en eksisterende programvare for trafikkopplæring som består virtuelle treningsverdener med tilhøre...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Multimodal Reisemønsteranalyse

Bakgrunn Å lage gode og dynamiske mobilitetssystemer krever god statistikk over hvor folk ferdes og deres reisevaner. Det eksisterer ingen generelle, fullautomatiske og kostnadseffektive løsning for dette på verdensmarkedet i dag. Tradisjonelt har kollektivselskaper fått informasjon om påst...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

ASAM Message Services for C-ITS

Hos Europa Kommisjonen sitt Samferdselsdepartement (DGMOVE) er det stort fokus på utvikling av CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). En hovedkomponent av CCAM er C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), der kjøretøy sender ut en CAM (Cooperative Awareness Message) oppti...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Develop Airport Logistics Intelligence (ALI) , a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction.

Flyindustrien er i rask endring, og som følge av nye IATA-retningslinjer, må innsjekket bagasje skannes ved minimum fire punkter: ved innsjekking, lasting av flyet, videreforbindelser og ved ankomst. Disse påbudte endringene tar sikte på å redusere mengden mistet bagasje og øke sikkerheten. De...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Kollektivkonferansen 2018

KOLLEKTIV KONFERANSEN 2018: NY VIRKELIGHET – NYE FORRETNINGSMODELLER Kollektivtrafikken er nyttig for samfunnet og for den enkelte reisende. Kollektivtrafikken er en viktig grunnstamme i din og min mobilitet. Mobilitet skal gi den reisende fri flyt og vi må tenke helhetlig. Offentlige og private ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Protecting seagoing transport from the risks of tomorrow

Modern sea going vessels are a complex blend of interdependent technologies assisting with navigation, engineering and communications. A number of independent researchers and industry organisations have identified maritime cyber maturity as low, with limited awareness of the issue by key stakehol...

Tildelt: kr 57 402

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

ITS for sustainable TRANSport: In-vehicle FEEDback on eco-driving and external costs

Kan informasjon til sjåfører om deres kjørestil eller samfunnets kostnader ved deres bilbruk bidra til å nå Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn? Transportsektoren er blant de største forurenserne i verden. Selv om EU stiller stadig strengere utslippskrav til nye kjøretøy er forurensing knyt...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation

Digitalisering gir konsumenter umiddelbar tilgang til klær, utstyr, mat eller underholdning. Teknologiske innovasjoner og applikasjoner fremmer «on-demand»-økonomien. Som en konsekvens er godstransport forventet å øke med 40 prosent innen 2050. Denne utviklingen står i sterk kontrast til mål om å...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Samordnet transporttjeneste for Tilrettelagt Transport

I følge SBB vil det i 2060 være over 1,3 millioner nordmenn over 70 år. Andelen eldre vil øke fra 11 til 19 prosent, altså til nesten hver femte person. En stadig økende levealder slår naturlig nok inn i prognosene. Bare på tjue år vil det bli over dobbelt så mange nordmenn over 80 år. Denne utvi...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Finding Routes to Active Mobility in Everyday life through Digitalization

Kan digitalisering gi et mer bærekraftig bytransportsystem? Hvordan kan aktiv mobilitet i hverdagen løse dagens folkehelseutfordringer? I prosjektet FRAME-D undersøker vi hvordan digitale verktøy kan hjelpe privatpersoner og bedrifter med overgangen fra bilbaserte løsninger for bytransport til l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Samhandlende logistikk i bygg og anleggsbransjen

Vi skal utvikle et system som effektiviserer transportbehovet i byggeprosjekter. Vi skal ved hjelp av flåtestyring og tilkobling til relevante datakilder kunne oppnå et nytt og unikt nivå av samhandling internt og eksternt. Gjennom effektivisering av forsyningskjeden kan samme selskap oppretthol...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Optimization/Re-Optimization of Digital, Customer-Focused, Sustainable and Low-Carbon Logistics and transportation Network in Industry 4.0

Rask teknologisk utvikling og globalisering fører til økt konkurranse i de globale markeder. For å overleve i et intensivt og konkurranseutsatt markedet skal bedrifter ikke bare fokusere på forbedring av sin produktkvalitet og effektivitet i forsyningskjeden, men også øke variasjon i produktporte...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

Effektivisering av logistikk

Prosjektideen er å utvikle et effektivt logistikksystem for kjøretøy. Målet er å betraktelig redusere antall kilometer kjørt ved å optimalisere kjøremønstre, oppdragfordeling, og kapasitetsbehov.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Hyperloop seminar for industrien, offentlige organisasjoner, universiteter og institutter

Dette prosjektet er del av en større satsing hvor vi ønsker å etablere Hyperloop som transportform i Norge og Norden. Denne delen av prosjektet går ut på å holde ett seminar i Oslo 11 september om Hyperloop. Dette gjøres for å sikre at Norge blir med på kappløpet som har startet. Dette er en oppf...

Tildelt: kr 27 662

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt: Kartlegging og prediksjon av bevegelsesmønstre basert på lokasjonsdata i telenettet, AI og korrelerende datakilder

I dag besluttes kritiske infrastrukturprosjekter med enorme kostnadsrammer blant annet på grunnlag av flere år gamle og ut-daterte rapporter / undersøkelser og antagelser om hvordan de store befolknings-strømmene beveger seg i byer og tettsteder. Rapportene danner grunnlaget for beslutninger rund...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Forbedring av effektiviteten i kollektivtrafikk ved bruk av big data og maskinlæring (IMPUTRA)

For å kunne tilby et godt kollektivtilbud og dermed bidra til bedre fremkommelighet og reduserte utslipp er det viktig å ha god statistikk over reisemønsteret til innbyggerne i en by. De statistiske dataene kan benyttes av kollektivselskap til å effektivisere rutenettet og disponere kjøretøyene p...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Autobus - Self-driving buses in Norway

Hovedformålet med prosjektet «Autobus» har vært å studere hvordan vanlige trafikanter og passasjerer reagerer på innføring av selvkjørende busser i trafikksystemet i Norge og hvordan samhandlingen foregår. Flere aktører tester ut selvkjørende busser i Norge. I Autobus-prosjektet har vi undersøkt ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo