0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

RenWind - A new material systems for high output and low energy production process of wind turbine blades

The wind energy marked is a very fast growing marked with a yearly increase close to 20 %. One of the bottle necks is related to the production capacity of turbine blades. Producers of wind blades look for cycle time reduction to increase output and redu ce fixed costs. Epoxy resins are the do...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Østfold

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utnyttelse av nanoteknologi for komposittmaterialer (Forprosjekt)

Forum for plastkompositter som består av 11 medlemsbedrifter og 2 assosierte medlemmer, ønsker å sette igang en aktivitet for å kartlegge hvordan nanoteknologi kan utnyttes innen komposittindustrien. Innledende arbeid har vist flere områder hvor nanotekno logi kan bidra til å forbedre egenskapene...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Østfold