0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Integrative Approach to Promote Hydroxylations with Novel P450 Enzymes for Industrial Processes

Synthetica will synthesize reference standards for the project, as well as development of suitable analytical methods for target compounds and expected byproducts. Suggested target compounds and their syntheses will be developed in collaboration with Pfiz er Inc. Gamma-hydroxylated fatty acids, ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization and application development of marine cold-adapted DNA polymerases - OptiZyme

Isothermal amplification (IA) methods are now increasingly being used for molecular detection of pathogens, and are considered an important contribution to improve both disease control and food safety analysis. In these methods, nucleic acid amplification takes place at constant (moderate) tempe...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPHINIFES-SIP ved HI

Inheritance of epigenetic patterns under the influence of diets and contaminants

Dette prosjektet ble etablert for å få dypere kunnskap om hvordan næringsstoffer og giftstoffer endrer epigenetisk DNA-metyleringsmønstre hos fisk. Prosjektet har vært delt inn i fire arbeidspakker (WP): WP1: I WP1 undersøkte vi hvordan arakidonsyre (ARA) i foreldrenes fôr påvirket avkommet (...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Seafood Risk-benefit Methylmercury and nutrient interactions in the development of life style diseases.

Metylkvikksølv (MeHg) er en kontaminant og miljøgift som blant annet forekommer i maten vi spiser. MeHg er den formen av Hg som ansees som mest giftig for mennesker og deponeres i vann og akkumuleres oppover i næringskjeden. Fisk blir derfor viktigste eksponeringskilde til MeHg hos mennesker. Sel...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting 2013

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere et nettverksseminar i oktober, hvor consortiet tar sikte på å utveksle erfaringer og videreutvikle det nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge, med spesiell fokus på exomsekvenseri ng. Seminaret går over to dager. Det vil...

Tildelt: kr 36 186

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF THE POLYUNSATURATED NATURAL PRODUCT PROTECTIN D1 AND ANALOGS

This project will provide new lead compounds derived from marine natural products for the development of new remedies against inflammation. Inflammation is involved in numerous diseases such as cancer, cardiovascular diseases and inflammation. Our industr ial collaborator Pronova is conducting re...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

R&D Summer Meeting 2013

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innen kreft, etablert i 2006. Klyngen er organisert som en medlemsforening, som omfatter forskningsinstitusjoner, sykehus og universitet, bioteknologibedrifter, pasientforening, utstyrsleverandører o g legemiddelselskap.For å stimulere til k...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A novel storage method for cultured retinal pigment epithelial cells for transplantation

The primary objective of the project is to develop better storage technology for cultured retinal pigment epithelial cells, due to the importance of such cells in the treatment of several retinal diseases, including age-related macular degeneration and St argardt disease. Age-related macular dege...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

ALLERVACC er et konsept for immunspesifikk behandling (immunterapi) av matallergi i form av et kunstig framstilt protein. Molekylet består av to sammenkoblede proteiner; (1) en ligand som hemmer kroppens immunologiske reaksjon og (2) et allergen som vil styre molekylet mot celler som har spesifis...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A national research and innovation platform for personalized cancer medicine

Målsetningen for det Nasjonale KreftGenomikkprosjektet (NCGC, se http://kreftgenomikk.no) er å undersøke alle mutasjoner i ni ulike typer kreftsvulster for å identifisere hvilke av disse som er viktige i selve kreftutviklingen, og om noen av dem affiserer kreftmekanismer på en slik måte at det en...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Predictive test for response to chemotherapy in colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem with 1.2 million new cases diagnosed each year and approximately a half a million deaths worldwide. The survival is associated to the clinical staging of the primary tumour. Major efforts are dedica ted to precisely stratify the tumours tha...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ELIXIR.NO meeting with Marine Genomics groups in Norway

As molecular and genomic approaches are increasingly being used also within marine biology research, management, and industry, the need for bioinformatics competence and infrastructure is increasing. Many projects will have large bioinformatics needs and ambitions. An important aim should be to ...

Tildelt: kr 27 052

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Microvesicles as a Source of Prostate Cancer Biomarkers.

Prostate cancer is a global health problem and represents 12% of all cancer cases worldwide. Until now, prostate specific antigen has been extensively used as a biomarker for prostate cancer. However, this marker has serious limitations as a tumour marker since its use has lead to overdiagnosis ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KINESISK/EUROPEISK/NORSK FoU NETTVERKSMØTE FOR NY KREFTBEHANDLING

I perioden 2009 - 2013 har vår forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen vore partnar i to Marie Curie IRSES - utvekslingsprogram mellom Europa og Kina støtta av EU FP7 HEALTH-programmet. Det eine programmet er TCMCANCER med partnarar frå Bergen (Kalla nds gruppe), Luxembourg (CRP Sante), Shan...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systematic consideration of inhomogeneity at the large scale: towards a stringent development of industrial bioprocesses

Project Summary: The project aims to systematically elucidate the influence of increasing bioreactor inhomogeneity which occurs in industrial-scale bioreactor, with respect to microbial physiology and production performance of Corynebacterium glutamicum, a microorganism with broad industrial app...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel thermostable enzymes for industrial biotechnology (THERMOGENE)

There is an increasing demand for new thermostable enzymes with enhanced performance and/or novel functionalities that provide savings in time, money and energy for industrial processes in the areas of high value chemical production and other "white" biot echnology applications. Enzyme chemistry ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel industrial bioprocesses for production of key valuable steroid precursors from phytosterol

Project MySterI (Mycobacterial Steroids for Industry) aims to produce high value steroid precursors using a novel bioconversion strategy resulting in lower production costs and less cost to the environment. The aim is to convert phytosterols in cheap wast e plant material to desired steroid precu...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biology-Driven Synthesis - from Marine Natural Products to Commercial Lead Compounds

Stoffer som finnes i naturen er viktige inspirasjonskilder for utvikling av nye legemidler. Forskere i Norge benytter også naturens mangfold i jakten på nye virkestoffer til legemidler. Når et nytt stoff er oppdaget i naturen er det ofte nødvendig å utføre kjemiske modifikasjoner for å perfeksjon...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Genome Maintenance Meeting (GMM4)

The 4th Genome Maintenance Meeting lasts from April 26 until April 29, 2013. 39 internationally recognized scientists from all over the world have confirmed their attendance as speakers. This is the fourth in line of a series of successful international m eetings, addressing genome instability an...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functionalization of enzymes from Marine Bioprospecting

ArcticZymes (AZ) develop, produce and sell enzymes for use in molecular DNA technology applications and diagnostics. All enzymes originates from marine organisms in the Arctic oceans and have unique features shown to be useful in DNA technology applications. AZ have so far mainly sold stand-alone...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Genomics in Aquaculture 2013 - International Symposium at the University of Nordland

As a key platform technology in modern biotechnology, genomics has had a significant scientific, social and economic impact in aquaculture. Aquaculture genomics has numerous applications in improving performance traits, including increased disease resista nce and growth rate. In spite of the nota...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Merging biology and materials! A conference for researchers and developers in public and private sectors.

There are rather limited number of meeting points for the Scandinavian bio-material industry and researchers. This conference attend to provide the setting for Scandinavian industry to meet researchers which are at the forefront of their field. The assemb ly will import some of the best scholars ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioactive Interfaces II

Fouling represent a major challenge leading to increased costs for the marine and offshore industry. Toxic compounds are today employed to prevent ongrowth on marine surfaces. The development of "green" antifouling compounds from marine organisms has thus a huge potential as several marine organ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Kit to guide treatment management of patients with Inflammatory Bowel Disease

This is translation project with emphasis on chronic inflammatory bowel disease (IBD) where 2.2 million people in Europe suffer from the disease which for many can have devastating concequences. We have little knowledge of the etiology and inflammatory me chanisms in the early phase of the diseas...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides Produced from the Marine Biopolymer Chitin

Kitin er en lineær, 1,4-beta-linket uløselig marin karbohydrat biopolymer bestående av N-acetylglukosamin med en årlig produksjon på 100 gigatonn i naturen. Denne kan modifiseres til kitosan ved å endre mellom 0 til 100 % av N-acetylgrupper til fri amin og både kitin og kitosan kan spaltes til ki...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Rational Engineering of Advanced Clostridia for Transformational Improvements in Fermentation

-

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Development of Proprietary Targeted Inhibitors of DNA Replication and Repair in Bacteria as Novel Broad Spectrum Antibiotics

Forskere ved NTNU har utviklet et syntetisk peptid som blokkerer et nukleært protein nødvendig for DNA reparasjon og replikasjon i humane celler. Vi har funnet at dette peptidet har en antibakteriell aktivitet, og siden bindingssetet for dette peptidet er konservert mellom ulike bakterier, så ve...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Small transmembrane peptides for treatment of pathogenic bacteria.

The business concept of this project is the introduction of a new concept of antimicrobial treatment with a novel method of action to treat infectious diseases and the evolution of antibiotic resistance. The invention is a new class of small and extremely toxic peptides that rapidly kill the bac...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Compounds that regulate phospholamban phosphorylation with possible cardioprotective effect in the post-infarction heart

Successful acute trombolytic treatment of myocardial infarction (MI, 1.2 mill cases i 7 markets) creates more damaged hearts and a medical need for better post-MI treatment. The adrenalin-beta-adrenergic receptor-cAMP-protein kinase A signalling pathway r egulates heart rate and contractility. Al...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Extented biotarget validation studies for the specific inhibitor of Wnt/beta-catenin signaling OD270

Wnt/beta-catenin er en signalvei som er sentral i kreft. Til tross for biomedisinsk betydning av Wnt/beta-catenin signalveien innen kreft, i sær innen kreftmetabolisme og metastasering, finnes det ingen farmakologisk virkesubstans mot signalveien som er klarert for klinisk bruk. Vi har identifis...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo