2 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ExtruTeC - High Precision Extrusion Temperature Control through Digital Technology

ExtruTeC er et 4-års prosjekt, med oppstart 1. september 2020. Det er et samarbeid mellom Hydro Extruded Solutions AS, Cybernetica AS, forskningsstiftelsen SINTEF og NTNU. Prosjektets hovedmål er å utvikle et digitalt rammeverk for temperaturregulering i ekstrudering av aluminium. Dette vil innbe...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficiency for Al Casthouse Furnaces

FurnAl er et 4-års prosjekt, med oppstart 1. mai 2020, som tar sikte på å legge grunnlaget for utvikling og implementering av høyeffektive aluminiums smelte- og holdeovner. Det er et samarbeid mellom Hydro Aluminium AS, Linde Gas AS, NEO Monitors AS og forskningsstiftelsen SINTEF. Målsetningen fo...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo