0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies

Gjennom internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsinstitutter i USA er det i HYCAP-prosjektet utført fundamentale studier med direkte relevans for utviklingen av neste-generasjons teknologier for karbonfangst og lagring. HYCAP fokuserer spesielt på effektiv og pålitelig stor-skala bru...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

microAlgae for climate, food and feed

Mikroalger er som navnet antyder, ørsmå encellede organismer som lever i hav og vannsystemer jorden rundt. Selv om de ikke umiddelbart ligner på vanlige planter med blader og røtter, er de effektive fotosyntetiske organismer. Faktisk produserer mikroalgene mer enn halvparten av alt oksygenet i at...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Karbonfangst og-lagring (CCS) er en av de teknologiske løsningene for å de-karbonisere energimarkedet samtidig som det gir sikker energiforsyning . Så langt er kostnaden for CCS dominert av kostnadene knyttet til CO2- fangst prosessen, noe som er grunnen til at innovative fangst-teknikker bør utv...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Participation in the ZEP platform - Technology Taskforce - as an expert on Cost estimation related to CO2 capture , transport and storage.

The ZEP platform is an important forum for discussions and actions to bring CCS forward in Europe. Nils Henrik Eldrup was invited into ZEP, and has been a member since 2009. Eldrup is a well established member of ZEP, and highly recognized for his compete nce within cost estimation in Norway and ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

ZEP er en koalisjon av interessenter som fungerer som rådgiver til EU-kommisjonen vedrørende forskning, demonstrasjon og utrulling av CCS. Bellona og SINTEF holder to av fem visepresidentverv i ZEP. Formålet med prosjektet var at SINTEF og Bellona aktivt skulle bidra gjennom ZEP som rådgivere ti...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Teknova AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

The vision of the Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is that NorBioLab shall be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. The NorBioLab will gather centr al Norwegian stakeholders in the biorefin...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Treatment of water-CO2 mixtures including fluid flow and thermodynamic

Behaviour of water mixed with CO2 is crucial for several processes, not at least for issues concerning storage of CO2 in reservoirs. During an accidental blowout from a reservoir, CO2 may mix with formation water and a gradual change from supercritical co nditions down to a situation of low press...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Stiftelsen Polytec - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Uni Research AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 26,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Det politiske arbeidet i ZEP i 2017 har vært preget av CCU - karbonfangst og bruk. Etter at Kommisjonen i sitt forslag til nytt fornybardirektiv inkluderte CCU-deriverte drivstoff under betegnelsen 'fornybare' drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse har det vært enormt press på politikerne i EU-P...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 1

Global warming caused by anthropogenic greenhouse gas emissions is possibly the most severe environmental challenge facing the world today. Carbon Capture and Storage offers a route to reduce these emissions and help mitigate the presently uncontrolled global temperature rise. The European Carbo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Preparatory Phase 2 (PP2) - National Co-funding

ECCSEL was proposed by NTNU and SINTEF on behalf of the Norwegian Government, and put on the official ESFRI Roadmap in 2008. The ECCSEL preparatory phase consortium teams up selected Centers of Excellence on CCS across Europe. The mission is to establis h, develop and operate a European distrib...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS Joint Programme in a capable manner. Emphasis will be placed on CCS technology, especially techniques and innovation ai med to improve the overall efficacy and l...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cross-scale modeling of CO2/hydrocarbon conversion in hydrofractured shale

Teamet vårt har utført analyse av strukturelle og elektroniske egenskaper av skifermaterialer (SiO2-baserte materialer). I prosjektet, ble den dielektriske funksjonen for hvert av systemene beregnet for videre analyse av van der Waals (vdw) og Casimir-Polder (CP) interaksjoner. Med bruk av Born-O...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Insitutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China (RANC)

Prosjektets formål er å legge grunnlag for et mer langsiktig samarbeid mellom SINTEF Energi (Norge), og to kinesiske universiteter, Tsinghua universitetet i Beijing og Zhejiang universitetet i Hangzhou. Oppgavene er knyttet til CO2-fangst og CO2-transport, spesielt innrettet mot to teknologiske o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile sorbents.

I dette prosjektet forsøker vi å lage materialer som kopierer naturens måte å fange inn CO2 på. Fotosyntese er en av naturens største og viktigste prosesser. Det første trinnet i denne prosessen er en svært selektiv innfangning av CO2 fra atmosfæren. Denne CO2 fangsten gjøres av enzymet RuBisCO....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Utilizing waste from coal fired power production to produce solid fly ash based sorbents for CO2 and mercury

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CCS teknologi innenfor ZEP

Bellona har i tyve år jobbet aktivt med å akselerere implementering av CCS i Norge og i ni år i EU. Vi har gjennom dette opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor områdene teknologi, kommersielle forhold og politikk, både i form av kunnskap og i form a v samarbeid med - og relasjoner til - kom...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo