0 antall prosjekter

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbe...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Infrastructure-less indoor positioning in 3D

Målet for prosjektet "Infrastructure-less indoor positioning in 3D" (IIP3) har vært å gjøre for innendørs posisjonering hva GPS har gjort for posisjonering utendørs. I prosjektperioden har vi utviklet en generell, sensoragnostisk plattform som muliggjør presis innendørsposisjonering ved å kombine...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

CROP: Quantifying Conflict Risk of Agricultural Productivity Changes

Det er utbredt frykt for at klimaendringene kan føre til tap av levekår og redusert matsikkerhet og forhindre økonomisk utvikling i sårbare samfunn. Stagnerende økonomi og utbredt fattigdom er i sin tur blant de viktigste forklaringene på borgerkrig. Hittil har det meste av den generaliserende fo...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE AV ARCTIC FRONTIERS EMERGING LEADERS 2017 Fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis fordrer en bred forståelse for muligheter og utfordringer for å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom. Arctic Frontiers Emerging Leaders utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

En økende gruppe marginaliserte, unge muslimer og konvertitter har vært tiltrukket av voldelige fortolkninger av Islam. «Radikalisering og motstand» studerer sosiale og kulturelle faktorer ved denne radikaliseringen, og den utbredte motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Prosjektet har a...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bearbeiding og oversettelse til engelsk av boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena'.

Målet med prosjektet er å bearbeide og oversette boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena' til engelsk, som er foranledningen til at Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO er en sentral deltaker på Samkulprosjektet 'Mirror, Mirror on t...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluating Power Political Repertoires

To faktorer er spesielt viktige for å forstå pågående endringer i global politikk. Den ene er Kinas vekst og Russlands mer fremoverlente politikk. Den andre er at den utenrikspolitiske verktøykassen er i endring: utenlandske investeringer, kontroll med forskningssamarbeid, investeringer i infrast...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Threat Ontologies for Cyber Security Analytics

Ved sikkerhetshendelser er det ofte mangelfull forståelse av hvem trusselaktøren er, hvorfor de angriper og hvordan de opererer, noe som gjør det vanskelig å ta velinformerte beslutninger om beskyttelse og mottiltak. Vi er bare istand til å oppdage, noen ganger selv ikke det, konsekvensene av ang...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

FieldMade - 3D printing av reservedeler i militære feltoperasjoner

3D printing har i flere år primært vært anvendt innen produktutvikling til å lage prototyper. Vi er nå ved terskelen til at 3D printing er i stand til å erstatte tradisjonell produksjon og dermed forenkle logistikken i mange bransjer, inklusive forsvaret, på en radikal måte. Lagerhold av reserve...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "gende...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Face of Terror. Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetics

«Face of terror» har undersøkt mediering av terrorisme (med en særlig vekt på framstillingen av terrorister og ofre for terrorisme i visuelle medier). Terrorhendelsene 22.juli 2011 har hatt en særlig viktig plass og prosjektet undersøker hvordan terrorhendelsene har blitt bearbeidet i nyhetsmedie...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon anodes for Li-ion batteries - influence of binder, electrolyte and cathode

Forbedring av dagens Li-ion teknologi krever nye eller modifiserte materialer for battericellene. Silisium kan lagre 10 ganger så mye litium per vekt sammenlignet med grafitt, som er standard anodematerial for batterier per i dag. I tillegg er det lett tilgjengelig, har lav pris og er heller ikke...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations?

Hovedmålet med prosjektet var å undersøke om spenningen i forholdet mellom Russland og dets vestlige partnere forårsaket av Russlands handlinger i Ukraina i 2014 kunne få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Russland og de vestlige partnerne i Arktis. Prosjektteamet har gjennomført flere...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Delautomatisering av digital trusseletterretning

ACT-prosjektet utvikler en plattform for digital trusseletterretning som skal avdekke digitale angrep, spionasje og sabotasje. Prosjektet utvikler nye metoder for databerikelse og analyse for å identifisere trusselagenter, deres motiver, ressurser og angrepsmetodologier. Videre vil prosjektet utv...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inquire Competence for better Practice And Assessment

Prosjektet inquire Competence for better Practice and Assessment (iComPAss) oppstod fra behov hos to organisasjoner som begge fokuserer på opplæring. Dette gjaldt masterstudiet i Organisering og Ledelse ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF), og opplæring av brannkonstabler organisert av Sotra B...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet, fellesymposium DNVA-NTVA-NFR, 28.4.2015, Akademiets hus, Oslo

Vi inviterer ledere, forskere og andre fra sektoren med ansvar for samfunnssikkerhet og ulykker ved naturkatastrofer, samt andre ekspertmilj\o er, og regner med en deltakelse på ca. 150 personer. Vi arbeider med en mediestrategi mot avisredaksjoner o.a. i tillegg til bokutgivelsen (opplag 1500) ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

EUROPA-Europa i endring

Europe in transition - Small States in an Age of Global Shifts.

EUNOR har bidratt kunnskap om hvordan Norge og andre små stater balanserer mellom autonomi og integrasjon. Arbeidet har vært organisert i fire arbeidspakker: I arbeidspakke 1 har vi gitt særlig oppmerksomhet til de rettslige og juridiske konsekvensene ab Brexit for EØS-avtalen. Det er særlig to...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Communicating Risk in the Digital Age

Risikokommunikasjon handler ikke bare om å informere om risiko til publikum, men har også å gjøre med innsamling, bearbeiding og analyse av opplysninger om risiko. Samlet sett legger dermed risikokommunikasjon føringer for hva vi oppfatter som trusler og hvordan vi forholder oss til dem. Den bidr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Moving Blue and Green Lines - The Police and the Armed Forces in National Crisis Management

The objective of this pre-project is to develop a multidisciplinary collaborative research project proposal fusing institutions for research and higher education in the police and defence sectors. The main project will study the possibilities, drivers and constraints to police-military interacti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Russias defence industry - an engine for economic growth?

Dette prosjektet har bidratt til en bedre forståelse av russisk økonomi, både akademisk og populærvitenskapelig. For det første har de fem fagfellevurderte artiklene gitt viktig ny kunnskap til det akademiske miljø. Det synes rimelig å hevde at dette miljøet har blitt tilført innsikt om russisk m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Pan-Tilt-Zoom Microphone: Intelligent Audio for Video Management Software

The underlying idea of this project is to develop a novel networked audio sensor, the PTZ-microphone, for video monitoring systems. One PTZ-microphone will be a networked audio node behaving like a PTZ camera, i.e. it will be able to focus on sound from d ifferent directions and track moving soun...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo