587 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Jarlsbergost for bedring av beinhelse og lipidstatus

I en tidligere studie har vi funnet at forsøkspersoner som spiste omtrent 50 g Jarlsberg® daglig i fem uker blant annet fikk bedre vitamin K status, lavere kolesterol og lavere blodtrykk. Studien tyder på at å spise Jarlsberg® har betydelige positive helseeffekter. Effekten på kolesterol er fakti...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke.

ArbaFeed prosjektet vil lage pellets, fôrprotein og furfural fra trevirke. Målet med prosjektet er å videreutvikle Arbaflame sin eksisterende patenterte teknologi for produksjon av Arbacore pellets basert på dampforbehandling av sagbruksflis. Dette vil være sentralt for å kunne klare konkurransen...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkval...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Visse typer emballasje for fersk mat er i dag dominert av plast, som er en enkel og billig løsning. Termoplaster er enkle å forme. I tillegg har plast ekstremt høy vannbestandighet, og kan dermed være omgitt av vann i tiår (eller hundreår) uten å brytes ned. Den utrolig høye vannbestandigheten ha...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Helse-effekter av marine VLC-fettsyrer

Veldig langkjedede fettsyrer (VLC-FA), defineres som fettsyre-molekyler med flere enn 22 karbonatomer. Disse langkjedede fettsyrene finnes i relativt lave konsentrasjoner i organer som hjerne, øyne, kjønnsceller og hud. På grunn av unik struktur og lav forekomst, har VLC-FA tidligere vært vanske...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

2021 har vært et år med vekst for den syntetisk-animalske proteinindustrien: Et økende antall selskaper (nå 80+) fra 18 i 2018, dramatisk økende investeringsnivå, fremveksten av støtteselskaper og nye regulatoriske godkjenninger. Fermenteringsbaserte melkeproteiner ble kommersielt tilgjengelige i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

InnoValue - utvikling av søknad til Horizon 2020 RUR 07-2020 utlysning

Søknaden skal sendes inn før 24.1 2020, og Østfoldforskning deltar aktivt som partner i prosjektet sammen med Wageningen University fra Nederland (koordinator), Nofima fra Norge, IVL og RISE fra Sverige og WRAP fra UK, og med supplerende organisasjoner fra sentral- og sørøst-Europa som partnere. ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er til stede i gårdsmiljøet og i meierimiljøet og kan lett forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter vokne til live, noe som fører til at bakteriene kan ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

Griseløftet skal skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer velferden til slaktegrisen. Prosjektet skal jobbe med utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegrisen for å svare på forventninger og krav fra forbrukerne. Viktige forskningsspørsmål som er: - Hvilke ind...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene v...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare er en viktig marin ressurs som har potensiale både som mat og fôr samt råstoff for verdifulle produkter og bruksområder i samfunnet. Høsting av tare til alginatekstraksjon er en veletablert næring i Norge, mens dyrking av tare til næringsformål fortsatt er en ung industri. Både økonomisk og ...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppvarmi...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å lese av en organismes totale arvemateriale. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir WGS overlegent mer sensitive, spesifikke og presise svar på for eksempel hvor nært beslektet en bakterie funnet i mat eller en matbedrift er med et pasientisolat. M...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

FOOD INSPECTOR. NOVEL TOOLS TO AUTHENTICATE FOOD QUALITIES AND FOOD LABELING OF MEAT

Kort beskrivelse. Diagnostiske verktøy for å vurdere effekter av frysing på kjøtt er ofte langvarige og forutsetter laboratorietjenester og er derfor ikke egnet for rask rutinemessig testing utført av industri og myndigheter. For å imøtekomme dette behovet, vil vi etablere brukervennlige og rime...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic (PacKnoPlast)

Formålet med PacKnoPlast-prosjektet er å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftperspektiv. Dette skal oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger ved bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den har, for eksempel for reduksjon av ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger trengs på tvers av alle produkt- og tjenestekategorier, og de innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enduring Growth! New tools and workflows for risk and contingency management from pig production to pork processing

Begrunnet begrenset tilgang til slakterier som følge av restriksjoner ift. pandemi, har det ikke vært mulig å fullføre innsamling av materiale som ble startet i 2020. Resterende anleggsbesøk vil fortsette fra desember 2021, og på nyåret 2022. Dette skal foreløpig ikke påvirke prosjektets endelige...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi de...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske fosforkilder (P-kilder) av kommersiell verdi er begrenset. For å kunne produsere tilstrekkelig P-gjødsel for å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon er resirkulering fra organiske P-kilder er helt nødvendig. Avløpsvann fra husholdningerinneholder store mengder fosfor,...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken