0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mer og bedre måling og rapportering av bærekraft i Norge

Famler i blinde - 4 av 5 norske bedrifter ønsker bedre rammeverk for måling av bærekraft Vi trenger å forstå bedre hvordan bedrifter faktisk jobber med bærekraft og hvor godt dette gjøres, og da er mer kunnskap og bedre systemer for måling og rapportering av bærekraft svært viktig. Dette mener...

Tildelt: kr 99 317

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Adding value in resource effective food systems

Målet med prosjektet var å forebygge, redusere og gjenbruke matsvinn fra forskjellige sektorer og dermed støtte opp om både Norges og EUs målsetting om reduksjon av matsvinnet med 50 % innen 2030. Prosjektet hadde partnere fra Finland (LUKE; koordinator), Swedish University of Agricultural Scienc...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Østfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Sustainable Composite Products

CompDetect samler Hexagon Ragasco, Brødrene Aa og Steni med felles mål om å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller for sine produkter i glass- og karbonfiber kompositt; materialer med svært attraktive egenskaper som høy styrke, lav vekt og god motstand mot korrosjon. Disse egenskapene gjør kom...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mining the microbiomes from marine wood-digesting bivalves for novel lignocellulose depolymerizing enzymes

Lignocellulose fra trær og planter er en biomasse som i dag har stort potensiale til å bli utnyttet bedre. I dette prosjektet studerer vi to svært effektive nedbrytere av lignocellulose, nemlig pælemarken og dens mindre slektning treboreskjell. Disse marine skjellene vokser raskt og må ha et perf...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

Målet med SPAREC-prosjektet var å utvikle innovative løsninger for ekstraksjon av bioaktive komponenter (elicitorer), fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien. Det ble fremstilt bioaktive komponenter fra appelsin- og epleekstrakt av Universidad Complutense de Madrid, som potensielt kan ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan doble produksjonen og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compactorer, ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAROmega3

Hovedmålet i dette prosjektet har vært å utvikle en pilotlinje for å utnytte makrellavskjær fra en tilstøtende pilotlinje for filetering av makrell. Formålet med pilotlinjen er å løfte avskjæret til mer høyverdige produkter til humant konsum. Restråstoff fra makrell inneholder en god del langkjed...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Slik påvirkning har også nylig vært vist å være kritisk for havets rolle i karbonlagring. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Alloc, en ny og innovativ måte å lage Gulv og vegg produkter på.

Populærvitenskapelig framstilling - ALLOC Nye og innovative vegg- og gulvprodukter innebærer høgteknologisk utvikling av produkter med økt funksjonalitet, grønnere profil og kosteffektive prosesser. Dette har vært noen av hovedelementene i utviklingen av laminatprodukter i ALLOC prosjektet. V...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Produksjon av fôrprotein fra norsk skogbiomasse

Norske Skog Skogn AS har identifisert produksjon av enkeltcelleprotein til fiske- og dyrefôr som et strategisk interessant område, der man kan bygge på eksisterende infrastruktur, skape synergier med annen produksjon, og dra nytte av en gunstig geografisk plassering i forhold til de sterke marked...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Seating From 50% recycled to 100% Circular product development for sustainable furniture

Flokk AS har en lang tradisjon for å være pionerer på bærekraft. Helt siden 1990-tallet har Flokk jobbet kontinuerlig med å skape miljøeffektive kontormøbler med høy fokus på bl.a. bærekraftige materialer fra resirkulerte og fossil-frie fornybare kilder. Tekniske og logistiske utfordringer som ma...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Yearling and traditional autumn lambing systems with special emphasis on extending season for fresh meat for halal market & byproducts use

Sauehaldet er tradisjonelt basert på beite om sommaren og grovfôr i inneforingsperioden. Bønder får tilskot for landskapspleie og for kjøtproduksjon basert på naturlege resursar. For å behalda tilskot for landbruket er det viktig at omsetninga er kosteffektiv og gir høg-kvalitetsprodukt. Forbruka...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for FoU-basert utvikling ? "Sirkulær økonomi som utgangpunkt for tverrsektoriell, bærekraftig og FoU basert industriutvikling i Nor

Flere bedrifter fra Nordland innen prosessindustri, havbruk og avfall har med Sintef Helgeland i spissen, fått tildelt BIA-midler fra Forskningsrådet for sin satsing på forskningssamarbeid om sirkulær økonomi. Med utgangspunkt i konkurransefortrinnene til næringslivet i Nordland innenfor ressurst...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

NUTRIBONE- Novel method for optimal utilization of fish bone ingredients

Produksjon av bærekraftige ingredienser er nødvendig for å møte den økende etterspørselen etter proteinkilder til akvakultur, og mat til den voksende befolkningen. Begrenset tilgang på nye ressurser innebærer at alle biprodukter og ressurser fra havet må utnyttes. Dette betyr at alle næringsstoff...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Salmon Blood - from waste to high value products

Lakseblod - fra avfall til verdi Lakseblod fra norsk oppdrettsindustri blir behandlet som et avfallsprodukt og er det eneste bi-produktet fra Laks som ikke er kommersielt utnyttet. Prosjektets mål er å bruke den høyst tilgjengelige råvaren lakseblod, for å produsere nye kvalitetsprodukter med ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær Samfunnsarena

Sammendrag Samfunnsarena var et nettverk som fungerte som et økosystem rundt prosjektpartnerne Polyteknisk Forening (ansvarlig), Tekna og Samfunnsviterne. Nettverket samlet og koblet næringsliv og forskningsmiljøer og var støttet av Norges forskningsråds Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Investigating Wool Keratin Chemical Recycling as a Part of Applying a Circular Business Approach

Hovedmålet med Re-generated Wool prosjektet er å undersøke muligheten for kjemisk resirkulering av lavkvalitets norsk ull og andre keratinrike biprodukter som fjær til høyverdimateriale som kan brukes i tekstilapplikasjoner. Prosjektet klarte å utvikle en ny prosess for å løse opp de keratinrike ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sheet ingot materials for ultra-thin automotive heat-exchangers

Moderne biler inneholder varmevekslere til kjøling av motor, batteri, varmeregulering av kupe etc. Loddede aluminiumsprodukter foretrekkes i varmevekslerne. Produksjonskjeden starter med støping av valseblokker, etterfulgt av homogenisering, nedvalsing til tynne plater, varmebehandlinger og kutt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Marine microorganisms for bioplastics production

I MarPlast har vi utviklet metoder for å benytte marine bakterier til produksjon biologisk nedbrytbar bioplast fra biomasser som i dag er lite utnyttet. Den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten har vært og er et uunnværlig materiale for oss forbrukere, og forbruket av plast har økt dramatisk s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Future Plastic Packaging in the Circular Economy

FuturePack har utført en omfattende evaluering av mulige norske råstoffer for en pyrolyseprosess og anbefaler trevirke, strå og avfallsplast (spesielt PE og PP), men ikke marint råstoff, for en pyrolyseprosess. Lab reaktor-systemer for katalytisk, rask sampyrolyse av biomasse og plast har blitt...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Exploring Shellfish By-products as sources of Blue Bioactivities

Blueshell er et prosjekt innenfor marin bioteknologi der restråstoff fra reker, krabbe og blåskjell blir vurdert mot en rekke ulike applikasjoner. Dette er biomasse som oftest blir brukt til laverdiprodukter eller dumpet, og ved hjelp av nye prosessmetoder undersøkes det om man kan bruke denne b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BEST

BEST aluminium støperikvalitet, ved å BEstemme, Studere og gjøre Tiltak på oksid- og karbid-inneslutninger Hovedideen i BEST er å tilrettelegge for at kvaliteten på produkter fra norske aluminiumstøperier fortsatt skal være best i verden. Tidligere krav fra kunder har blant annet vært: Ingen i...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: NewPolySea - Biovalorization of Marine Raw Rest Materials into Polyhydroxyalkanoate-Based Products

Plastavfall et økende globalt problem, spesielt for verdenshavene. Det haster med å finne løsninger for å redusere dette problemet, og dette er et satsingsområde både hos myndigheter, frivillige organisasjoner og forskningsgrupper i flere land. Marin plastforsøpling er et stort problem også fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

FME-senteret Bio4Fuels har fokus på forskning og utvikling innen bærekraftig biodrivstoff, inklusiv biogass, som en del av klimatiltak for å redusere klima-utslipp i transportsektor. Bio4Fuels er et samarbeid mellom sju forskningspartnere: NMBU, SINTEF, NTNU, RISE-Pfi, Ife og Universitetet i Sørø...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel feed ingredients from sustainable sources

Den europeiske oppdrettsindustrien fremholdes som en leverandør av næringsrik mat til en økende befolkning. For å sikre en bærekraftig videreutvikling i produksjonen, er det behov for økt fokus rettet mot utviklingen av effektive tilnærminger for å forebygge og kontrollere sykdommer i oppdrettsar...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

The Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. E...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage