0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i vikingtid og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Undersøkelsen av kildematerialet fra Sør-Salten har gitt spennende resultater om både den lokale samiske historia og utviklinga i landsdelen i vikingtid og tidlig middelalder. Arkeologisk materiale, jordeiendomsmateriale og stedsnavn tyder på at det var lite bosetningsekspansjon yngre jernalder. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Fiskerstrand, Beate eonr juss kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Thornes, Helene eon r stat kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Lyskn, Ingvild Kristine eonr r rett kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Kielland, Torger eonr juss kat 2

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Early Intervention and Social Mobility: Improving the Opportunities of Disadvantaged Children

Family is important for child development. Internationally it is well documented that family environments of young children are important predictors of outcomes later in life, such as education, labor market participation, earnings, health, and crime. In particular, children of families with low...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Rogaland

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Kvam, Bjarne eon rurhgas rett kat 2

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Link between Diarrhea and Dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia

Vannrelaterte sykdommer er på den globale folkehelseagendaen. Integrasjon av kontrollstrategier for slike sykdommer kan være både hensiktsmessige og kostnadseffektive. Diarésykdommer og dengue feber er store globale helseproblemer. Husholdningenes lagring av vann kan være en felles faktor for beg...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sæther, Ole A. norsk spesialist til Kina 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsopphold for Espen Andreas Halvorsen ved University of Wisconsin, USA

Utenlandsoppholdet som søkes finansiert er knyttet til doktorgradsprosjektet "Utvikling og testing av matrisebasert beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling" ved INA, UMB. Sentralt i dette prosjektet er videreutvikling av en diameterklassevis matrisem odell med utgangspunkt i data for tilveks...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Johnsen, Jan. norsk spesialist til Kina 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic Consequences of Climate Change in Sub-equatorial Africa

In Africa climate change will lead to a warming which is likely to be larger than the global average. Precipitation will change; most noticeably with drying in the southern and in the northern parts of the continent and increased precipitation over the Et hiopian Plateau. Less attention has been ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation Robotics for Norwegian Industry

NextGenRob ? Neste-generasjon robotikk for norsk industri - var et 5-årig forskningsprogram der vi har utviklet ny kompetanse og teknologi innen robotikk for norsk industri. Prosjektet ble ledet av SINTEF IKT og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fra de industrielle partnerne S...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Birkeland, Nils-Kåre. Norsk spesialist til India 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IIASA YSSP-stipend til Kesav Prasad Paudel, Land use Change and Agriculture

...

Tildelt: kr 27 513

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Zola and Vitalism : a study of Emile Zola's last novels

Emile Zola is normally identified with his ideology of naturalism, which implies the ambition to make literary art scientific, by following the example of experimental medicine (Claude Bernard). Currently, it is either neglected or ignored that Zola, duri ng the 1890's until his death in 1902, wa...

Tildelt: kr 3 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Dyr som ting og dyr som tegn. Standardisering og synliggjøring av dyr

Prosjektet undersøker relasjoner mellom natur, kultur og estetikk ved å se på estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn. Dette vil utfordre både kultur- og vitenskapshistoriens forståelser av sine gjenstandsområder, og problematisere fagenes oppd elingen i hva som er kulturelt og hva som...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Egge-Jacobsen daadppp 09

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Herrmann, Peter, daadppp 09

...

Tildelt: kr 91 840

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Viola, Ivan, daadppp 09

...

Tildelt: kr 70 598

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Giese, Martin DAADppp 2009-10 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 16 554

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Waldminghaus, Torsten DAADppp 2009 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 8 203

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Roots, Jaan Arurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 26 522

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Yoccoz, Nigel Aurora 2009-2010 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gornitzka, Åse Aurora 2009-2010 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 37 807

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Briand, Lionel Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Conditions for sustainable management of urban recreational landscapes. May governance and accessibility be valuable tools?

Our focus is how urban recreation areas is affected by planning, network governance discourse and interaction between stakeholders in three selected Norwegian municipalities. The proposal has a particular focus on the planning system authorized by the Pla nning and Building Act as an appropriate ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Akershus

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Cultivated V kotschyana and C tinctorium, can they replace wild ones in products against gastric ulcer in Mali to retain the biodiversity?

Vernonia kotschyana and Cochlospermum tinctorium are of special interest since they are used against gastric ulcer in Mali and they form parts of formulations frequently used against gastric ulcer registered as Improved Traditional Medicines (Gastrocedal) A large proportion of the population of...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socio-economic determinants of cancer: Twin, adoptee and family based evidence from the Cancer Registry of Norway

With increased availability of multi-generation cancer data, most studies to date on family cancer risks have been measuring the incidence of various cancers within families and found higher family risks for breast, prostate, ovarian and uterine cancer. L ess is known about the underlying causes ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruoff, Peter Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 42 369

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Rogaland