0 antall prosjekter

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Kielland, Torger eonr juss kat 2

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Fiskerstrand, Beate eonr juss kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Thornes, Helene eon r stat kat 1

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i vikingtid og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Undersøkelsen av kildematerialet fra Sør-Salten har gitt spennende resultater om både den lokale samiske historia og utviklinga i landsdelen i vikingtid og tidlig middelalder. Arkeologisk materiale, jordeiendomsmateriale og stedsnavn tyder på at det var lite bosetningsekspansjon yngre jernalder. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Skjefstad, Arnt Erlend eoonr rett kat 2

...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Sæther, Arild, eon r øk kat 3

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Kvam, Bjarne eon rurhgas rett kat 2

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Link between Diarrhea and Dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia

Vannrelaterte sykdommer er på den globale folkehelseagendaen. Integrasjon av kontrollstrategier for slike sykdommer kan være både hensiktsmessige og kostnadseffektive. Diarésykdommer og dengue feber er store globale helseproblemer. Husholdningenes lagring av vann kan være en felles faktor for beg...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sæther, Ole A. norsk spesialist til Kina 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsopphold for Espen Andreas Halvorsen ved University of Wisconsin, USA

Utenlandsoppholdet som søkes finansiert er knyttet til doktorgradsprosjektet "Utvikling og testing av matrisebasert beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling" ved INA, UMB. Sentralt i dette prosjektet er videreutvikling av en diameterklassevis matrisem odell med utgangspunkt i data for tilveks...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Johnsen, Jan. norsk spesialist til Kina 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation Robotics for Norwegian Industry

NextGenRob ? Neste-generasjon robotikk for norsk industri - var et 5-årig forskningsprogram der vi har utviklet ny kompetanse og teknologi innen robotikk for norsk industri. Prosjektet ble ledet av SINTEF IKT og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fra de industrielle partnerne S...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic Consequences of Climate Change in Sub-equatorial Africa

In Africa climate change will lead to a warming which is likely to be larger than the global average. Precipitation will change; most noticeably with drying in the southern and in the northern parts of the continent and increased precipitation over the Et hiopian Plateau. Less attention has been ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Birkeland, Nils-Kåre. Norsk spesialist til India 2009

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IIASA YSSP-stipend til Kesav Prasad Paudel, Land use Change and Agriculture

...

Tildelt: kr 27 513

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Zola and Vitalism : a study of Emile Zola's last novels

Emile Zola is normally identified with his ideology of naturalism, which implies the ambition to make literary art scientific, by following the example of experimental medicine (Claude Bernard). Currently, it is either neglected or ignored that Zola, duri ng the 1890's until his death in 1902, wa...

Tildelt: kr 3 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Egge-Jacobsen daadppp 09

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Herrmann, Peter, daadppp 09

...

Tildelt: kr 91 840

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Viola, Ivan, daadppp 09

...

Tildelt: kr 70 598

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Wehde, Henning DAADppp 2009-10 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Giese, Martin DAADppp 2009-10 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 16 554

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Waldminghaus, Torsten DAADppp 2009 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 8 203

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruoff, Peter Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 42 369

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lemyre, Pierre-Nicolas Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Tallaksen, Chantal M E Aurora 2009 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lindgren, Mikael Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksliing

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Salvesen, Helga B daadppp

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Roots, Jaan Arurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 26 522

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Yoccoz, Nigel Aurora 2009-2010 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gornitzka, Åse Aurora 2009-2010 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 37 807

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo