0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trøndelag bioøkonomiregion som nasjonal pilot for smart spesialisering og påvirkning av Horisont Europa

Det kreves en koordinert innsats for at norske aktører skal få innflytelse i utformingen av EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norske aktører og problemstillinger må være synlige hos EU-kommisjonen og EUs forskningsmiljøer. Det er en økende forståelse for at r...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus