0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kortere generasjonsintervall hos laks

I avlsarbeidet ønsker vi størst mulig avlsframgang per år samtidig som næringen ønsker stor fleksibilitet i smoltproduksjonen slik at smolt kan settes ut og fisk slaktes hele året. Dersom generasjonsintervallet for laks kan reduseres fra fire til tre år, vil den avlsmessige framgangen øke med 33 ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland