0 antall prosjekter

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?

I dette prosjektet er barnet selv med å forske på sin egen digitale verktøykasse og vil slik selv bli rustet til å velge riktig metode. I opplæringssammenheng er det ofte de voksne som bestemmer hvilke verktøy barna skal benytte, og det er ikke alltid barnet er motivert for å ta i bruk verktøye...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo