16 prosjekter

SIPHINIFES-SIP ved HI

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture

Utviklingen i norsk lakseoppdrett krever et forvaltningsregime basert på solid vitenskapelig kunnskap som også gjør det mulig å møte de utforingene som industrien vil stå over for i fremtiden. Der er et økende fokus på miljømessige påvirkningen på fjord- og kystøkosystemer fra organiske og uorgan...

Tildelt: kr 34,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

The Arctic Ocean Ecosystem - Polhavets økosystem

Havforskningsinstituttets strategiske initiativ (SI): Polhavets økosystem For å kunne forstå og forutsi framtidige endringer i Polhavets økosystem er det avgjørende at vi har inngående kunnskap om de viktigste fysiske og biologiske prosessene i området. Vi må eksempelvis både forstå og kunne b...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Trophic interactions in the Barents Sea - steps towards an Integrated Ecosystem Assessment

Dette strategiske initiativet har som mål å bedre forståelse av trofiske interaksjoner, struktur og funksjon av næringsnett og energistrøm gjennom økosystemet i Barentshavet. Viktige aspekter ved initiativet er å styrke teoretisk og praktisk kompetanse og utvikle metodikk for trofiske studier, me...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Inheritance of epigenetic patterns under the influence of diets and contaminants

Dette prosjektet ble etablert for å få dypere kunnskap om hvordan næringsstoffer og giftstoffer endrer epigenetisk DNA-metyleringsmønstre hos fisk. Prosjektet har vært delt inn i fire arbeidspakker (WP): WP1: I WP1 undersøkte vi hvordan arakidonsyre (ARA) i foreldrenes fôr påvirket avkommet (...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Seafood Risk-benefit Methylmercury and nutrient interactions in the development of life style diseases.

Metylkvikksølv (MeHg) er en kontaminant og miljøgift som blant annet forekommer i maten vi spiser. MeHg er den formen av Hg som ansees som mest giftig for mennesker og deponeres i vann og akkumuleres oppover i næringskjeden. Fisk blir derfor viktigste eksponeringskilde til MeHg hos mennesker. Sel...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

ADMAR Adaptive management of living marine resources by integrating different data sources and key ecological processes

Norge har som et mål å bruke en økosystemtilnærming ved forvaltningen av våre ulike fiskerier. Dette er blitt fastslått gjennom Havressursloven. NFR-prosjektet ADMAR (?Adaptive Management of Living Marine Resources by Integrating Different Data Sources and Key Ecological Processes?) (prosjekt nr....

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Challenges towards sustainable aquafeeds-plant nutrients and contaminants interactions- Use of biological models and indicators-

Fiskemel og fiskeolje har tradisjonelt vært brukt som hovedingredienser i fôr til oppdrettslaks. I dag brukes mindre av disse ingrediensene fordi en økning av produksjonsvolumet krever bruk av utradisjonelle fôringredienser. I dag spiser oppdrettslaksen derfor fôr med mindre marine råvarer og mer...

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Farmed escapees and interactions with wild conspecifics: quantification of genetic differences and simulating long-term fitness consequences

Genetisk påvirkning på bestander av villaks regnes av myndighetene som en av de største utfordringene for å oppnå miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det overordnete målet med det strategiske instituttprogrammet INTERACT var å identifisere og kvantifisere genetiske forskjeller mellom oppdretts...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Effects of climate change on the Calanus complex

Å forstå og å være i stand til å kvantifisere dynamikken i de fire Calanus-populasjonene er avgjørende for å kunne produsere realistiske prognoser for klimaeffektene i det Nordatlantiske økosystemet. Vi har analysert utvalgte tidsserier for C. finmarchicus, C. helgolandicus, C. hyperboreus og C....

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Seafood proteins in the prevention of the metabolic syndrome

-

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Ecological Processes and Impacts Governing the Resilience and Alternations in the Porsangerfjord and the Hardangerfjord (EPIGRAPH)

The Porsangerfjord: The coastal cod population in the Porsangerfjord has been at a low level over the recent two decades and low recruitment has hampered recovery. The kelp forests, anticipated to be important nursery grounds for juvenile cod, has been er adicated over the recent three decades du...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Seafood and mental health: Uptake and effects of marine nutrients and contaminants alone or in combination on neurological function.

Seafood as part of a balanced diet is thought to play a central role in the battle against the increasing occurrence of lifestyle diseases with neurological disorders being pinpointed as one of the greatest threats to public health worldwide. However, sea food may in addition to contributing with...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Integrating in vitro cellular models and genomic techniques for investigating the impacts of diets.

The present project aim to develop in vitro techniques which will refine and replace in vivo animal experiments. Following the establishment of genomic and proteomic tools for investigating model organisms, we now have the opportunity to utilise these te chniques for developing novel cell cultur...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Carrying capacity in Norwegian aquaculture

The Norwegian aquaculture is facing challenges in limited areas available for aquaculture and an efficient utilization of the carrying capacity is crucial. This necessitates combining different forms of aquaculture, and the first step in doing so is to es timate the carrying capacity for each cul...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Physiological and behavioural indicators for fish welfare assessment in aquaculture and fish capture

Seafood consumers are concerned about animal welfare and recent white papers states that Norway should take a leading position to ensure acceptable animal welfare standards as basis of an sustainable and ethical aquatic production. Institute of Marine Res earch (IMR), Bergen has a leading role in...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Ecosystem dynamics and fish stocks

In accordance with international conventions it is the goal of Norwegian authorities to establish a management regime of marine resources and environment supporting the ecosystem approach. This represents a tremendous challenge to resource evaluation, but the international scientific community h...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland