0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 32. norske forskermøte for økonomer 2010 på Universitetet i Agder, Kristiansand

Forskermøtet 2010 skal avholdes på Universitetet i Agder 5.- 6. januar. Forskermøte 2010 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Samuel Pufendorf - Den moderne økonomis bestefar ved professor Arild Sæther, UiA 2. Økonomenes møte med finanskrisen - eller var det omvendt? professor Jochen Jungeil...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Sæther, Arild, eon r øk kat 3

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke