41 709 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Inline hydrogen loss of containment detection

HyLOCD -prosjektet tar sikte på å forske på og utvikle en deteksjonsmetode for tap av inneslutning av hydrogen for maritime brenselcellesystemer. HyLOCD -prosjektet vil utvikle modeller for hydrogentilstand i hele brenselscellesystemet inkludert leveringssystemet. Eksperimentelle resultater for h...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing, Seismic Interpretation and Subsurface Modelling

De siste årene har maskinlæring blitt et stadig viktigere verktøy for automatisk seismisk tolkning. I dag brukes kun en svært liten andel av den tilgjengelige seismiske dataen, fordi tolkningen av denne dataen er svært tidkrevende. Målet med denne forskningen er å utvikle maskinlæringsbaserte met...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Eurostars Project Application: Cloud-based service for mining real-time sensor data

The main activities foreseen as part of the Project Establishment & Support (PES) project comprise: 1. Proper coordination and leadership on behalf of our project consortium. 2. Firmed-up collaboration with our international partner. 3. Allocation of a senior team within Solution Seeker to take r...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Panelsesjon på EHIN om digital hjemmeoppfølging

Arrangementet skal være en del av Nasjonalt senter for e-helseforsknings?webinarserie om digital?hjemmeoppfølging. Webinarserien?startet 10. september 2021, og det sendes?45 minutters?webinarer?hver 14. dag hele høsten og våren 2022. EHIN, den største e-helsekonferansen i Norge, arrangeres 9.-10....

Tildelt: kr 62 239

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparation of Eurostars application for commercial demonstrator of 100 kW Airborne Wind Energy Plant

Diinef will participate in developing the project proposal by i. specifying own project activities, evaluate ressource need, cost of hardware, project schedule and writing this into the application ii. Participate in coordination activities in the Eurostars project team iii. Coordinate roles and...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A scientific and artistic seminar to increase public understanding of the complex mating lives of Atlantic cod

When Atlantic cod gather to spawn each spring, they do not mate with random partners. They have a complex mating ritual that involves both audio (‘song’) and visual (‘dance’) displays. The music is made when the males beat their drumming muscles against their swim bladder to produce rhythms, and ...

Tildelt: kr 30 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Interessentmøte sirkulærøkonomi for bionæringene

UN Global Compact Norge ønsker å invitere bedrifter til et interessentmøte, for å diskutere sirkulærøkonomi og bærekraft, med et overordnet hovedtema “bærekraftig mat”. Bærekraftig mat vil være essensielt for å ivareta de ressursene som er tilgjengelige, og for å kunne utrydde sult. Mat er del av...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nursing Home Service Robot with Artificial Social Intelligence

During the next decaodes, there will be a lack of human resources in health care, especially in nursing homes. Consequently, development of IT and robotics solutions, are cruical, both to comensate for the lack of resources, however, also to be able to offer the patient centered care, which will ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

MAE3STRO

Skriving av søknad for Horisont Europa utlysningen Innovation in the Media, HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06. Vi var arbeidspakkeleder for søknaden, med fokus på pilotering.

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NGI Constantine

The next step is to create a new generation of products and services: the Trusted Data Economy, where citizens from all backgrounds will be able to use these products and services while keeping control of their data, without being overridden with the management and protection technicalities. More...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDE4DS: Integrated Development Environment for Supporting the Efficient Implementation of European Data Spaces

There is a need in EU to develop Data Spaces in a flexible and adaptive way to facilitate common tools, interoperability, and ease of future integration. IDE4DS will provide an Integrated Development Environment that will support the design, implementation, and deployment of sectorial Data Spaces.

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Colloquium 2021: The ethics and technical know-how of open science in ecology and evolution

We hereby apply for funding to arrange the third Living Norway Colloquium in fall 2021. This colloqium will be arranged as part of the activities of the Living Norway Ecological Data Network. This network bring together eight Norwegian institutions, that have a concerted effort to contribute to F...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FAIR@Work

The need for predictability, efficiency and quality assurance in production necessitates a smart system for decision making. It is the goal of FAIR@Work to support in reliable and transparent decision making, through Digital Twin and AI technology, to support workers in their daily tasks, improvi...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen Fyr i Fredrikstad-skjærgården har vokst fra å være en møteplass for noen få dedikerte ildsjeler til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena for en rekke fagmiljøer i Osloregionen, og også nasjonalt. Arrangørene ønsker å ta diskusjonene ut til havet...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Strategic Cyber Defence: Shaping the Operational Environment

Cybersikkerhet har utviklet seg fra å være en teknisk disiplin til å bli et sikkerhetspolitisk anliggende. En konsekvens av dette er at stater ser et behov for å utforske hvordan de kan forsvare sine interesser og ivareta nasjonal suverenitet i det digitale domenet. Det er i dag en økende konsens...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Self-powered functional electronics platform

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe call (topic entitled “Functional electronics for green and circular economy”). The funding will enable ONiO to actively support the coordinating organization and other partners in writing an...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Dimensjonering av konstruktiv fiberbetong til det Europeiske byggmarkedet

Vi ønsker å utvikle dimensjoneringsregler for konstruktiv fiberbetong er i dag ikke tilgjengelig i dimensjoneringsstandarden (Eurocode). "Eurokodene" er de felleseuropeiske dimensjoneringsreglene for bærende konstruksjoner i byggverk, enten det er bygninger, broer eller hus. Resultatet vil derfor...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

STUD: Dreamknit - A revolutionary way of designing knitting patterns

Dagens tilbud av strikkeoppskrifter begrenser ofte kunden til et spesifikt design og garn. Vi ønsker å legge til rette for økt kreativt og gi kunder muligheten å ta mer miljøvennlige materialvalg. Dermed har vi utviklet Dreamknit, en innovativ webapplikasjon der strikkere kan kjøpe strikkeoppskri...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Presence, behavior and risk assessment of pharmaceuticals in marine ecosystems

Farmasøytiske forbindelser er kjent som viktige nye forurensninger i det akvatiskemiljøet. Den verdensomspennende økningen i utvikling og produksjon av medisiner har vært en betydelig fordel for det moderne samfunn. Imidlertid er den allestedsnærværende forekomsten av slike forbindelser i naturli...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart elderly Care

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) to reduce child mortality and morbidity among children with severe anaemia

Vil vil i dette prosjektet studere innføring av malariaførebygging som rutinebehandling for barn i Malawi som har vore behandla på sjukehus for alvorleg anemi. Alvorleg anemi tek kvart år livet av mange barn i Afrika sør for Sahara, og gjer dette også etter vellukka sjukehusbehandling. På sjuke...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart Personalised Aging Sensor (Elevating the scalability potential of European Business call)

This PES application is to financially support a high quality EU application to Women TechEU for companies with female founders whose industry involves deep tech innovation. We believe this Women TechEU call would be highly suitable and complement our ambition to create, market and sell a disrupt...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Creating an NME-based Classroom Dynamic Where Students and Teachers Thrive

Creating NME-based framework for European schools will require strong international collaboration, a viable, verifiable research design, and a cost-effective solution. PES funding will add resources to correctly position the project, meet Horizon Europe deadlines, and create a successful research...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A suite of automated eye examination tests to rapidly screen for neuro-ophthalmic disorders

The leading causes of sight loss (e.g. glaucoma, diabetic retinopathy, AMD and cataract) constitute a significant public health concern, especially considering the aging population. Also, neurological diseases, are known to have ocular manifestations that often precede its conventional diagnosis....

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

First Wireless Internet of Things (IoT) solution for the maritime and offshore industries

The maritime and offshore industries are facing a strong need for full connectivity onboard and between vessel and land to harvest the full benefits of digitization and Internet-of-Things (IoT) trends. ScanReach has developed a game-changing IoT platform - mesh network - that, for the first time,...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 14 SINTEF (2021-2023)

Prosjektet innebærer utvikling av en metode for akselerert utvikling av nye metaller for bruk i pulverbasert additiv tilvirkningsmetoder. Metoden består av en kombinasjon mellom modellering og eksperimentelt arbeid. Delen med modellering består av å simulere størkning ved høye temperaturgradiente...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of Clinical assay to predict treatment response in breast cancer

En fellesnevner for moderne kreftbehandling er behovet for nye metoder som kan predikere hvilke pasienter som vil ha nytte av tilgjengelige behandling, såkalt presisjonsmedisin. Dette konseptet har som mål å gi rett medisin til rett person til riktig tid. Hvordan kan så dette målet oppnås? En vi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with stress urinary incontinence

Urinary incontinence (UI) is a disfunction that implies involuntary leakage of urine, which unfortunately is a common problem, affecting >450M people worldwide. Patients also experience a severely reduced quality of life, which often leads to depression. Stress Urinary Incontinence (SUI) is when ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 5-ALA Extracorporeal Photopheresis for Chronic Inflammatory Disease

Prosjektet omhandler en ny behandlingsmetode for modulering av T-celler innenfor inflammatoriske sykdommer og kreft. Metoden bruker en ny kombinasjon av fotoferese (ECP), lys og legemiddelet Gliolan (ALA), også kalt ALA-ECP. Prosjektet har siden 2014 tiltrukket seg finansiering for akademisk utvi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

DISARM: How post-accord disarmament affects peace and conflict dynamics

Siden 1990-tallet har det internasjonale samfunnet investert kraftig i nedrustningsprogrammer, som involverer innsamling, dokumentasjon og destruksjon av våpen og ammunisjon fra stridende parter etter avslutningen av borgerkriger. Disse programmene er typisk en del av bredere nedrustnings-, demob...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo