0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-application Woman TechEU - Seald AS

Sjeldne kreftformer utgjør 20% av all kreft og kjennetegnes ofte av høy dødelighet, mangel på effektive kreftmedisiner og stort udekket medisinsk behov. Kreft i gallegangene, Cholangiocarcinom,CCA, er en slik sjelden kreftform. Internasjonal standard behandling en kombinasjon av to av tre cellegi...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Holistic evaluation and restoration measures of human impacts on freshwater ecosystems across biogeographical gradients

Økosystemer i ferskvann er under hardt press fra mange menneskelige påvirkninger. Dette er en stor utfordring for biodiversiteten i ferskvann, og også for velferden til mennesker ettersom de økologiske prosessene i ferskvann bidrar til å opprettholde viktige økosystemtjenester som filtrering av v...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PentaHelix - bedre klimaplaner

Kommunale klimaplaner er grunnsteinen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å planlegge for hvordan de skal redusere klimagassutslipp, energieffektivisere, bidra til økt produksjon av fornybar energi, og tilpasse seg et klima i endring. Men kvaliteten ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

BEYOND BARCODE

Beyond Barcode (BARCODE) er et utstillingsprosjekt organisert av CoFUTURES’ forskningsgruppe og Interkulturelt Museum i Oslo. Hovedformålet til prosjektet er utstillingen BEYOND, som har som mål å vise frem resultatene og innovasjonene til det ERC-finansierte forskningsprosjektet CoFUTURES: Pathw...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (NORqCHARM)

Selv om plastforurensning er en av de største miljøutfordringene vi har i dag, sliter vi med å forstå hvor stor forurensningen er og hvilken konsekvenser den har. En av nøkkelutfordringene er mangel på standardiserte overvåkningsprotokoller og en god forståelse for hvilken kunnskap beslutningstag...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Autonomous Inspection Hub

PILOTING var et Horizon 2020-prosjektet med mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold ved bruk av robotløsninger som ble avsluttet i 2023. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet ko...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalized and autonomous transport brokerage for the logistic sector.

Swipload utvikler tjenester for godstransportsektoren som legger til rette for høy utnyttelse av restkapasitet gjennom automatisering av transportmegling, effektive prosesser i dialog mellom kjøper av transport og transportør. Det være seg prosesser fra ordrebestilling, dialog med transportører, ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Agder

POLARPROG-Polarforskningsprogram

polar ice loss and sea level change

We here ask support for a visiting researcher grant for Dr. Natalya Gomez, McGill University, Canada for a 6 month stay at the University of Bergen, Dep. of Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research. Dr. Gomez is a Canada Research Chair in Ice Sheet - Sea Level Interactions and an in...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

GOED Exchange 2022

GOED Exchange er en mulighet for ledere innen den globale EPA og DHA sektoren for å bygge nettverk med likesinnede, lære fra eksperter, bli oppdatert på trender, forskning og drivere som former omega-3 industrien. Denne møteplassen er unik og den største i verden for omega-3 industrien og en sme...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Eurostars PES

We will develop a tool and process for decommissioning and permanent preservation of data in databases undergoing decommissioning, and for capturing and preserving the principal functionalities of the database for future users. Our solution will store data together with a description of the platf...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Demonstration of OPtimized REcycling of SOlid Plastic wastes (OPRESO Plast)

The commodity plastics based on the petroleum process are non-biodegradable, which accumulate of near-permanent plastic waste and present a long-term challenge. About 150 million tons of plastic wastes is produced globally per year, thereby causing a visible environmental pollutant both on the la...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

MISAC - Mobile networks with integrated sensing and communications

A R&D consortium with 9 partners from 6 countries has been established to apply for an Innovation Action project under the EU program SNS-2022 Stream B-01.02 Wireless Communication Technologies and Signal Processing / Joint Communications and Sensing. One or two additional partners from at least ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn framtid.

Et likeverdig helsetjenestetilbud for befolkningen på Helgelandskysten krever en effektiv båtambulansetjeneste. 8000 mennesker bor på øyer u/landfast forbindelse, og ca.20 tusen mennesker har båt- eller luftambulanse som sine primære transportmidler til sykehus når det haster. Ambulansebåtene på ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Expression of Interest 100 climate-neutral and smart cities by 2030

Å nå 100 klimanøytrale byer innen 2030 er målet som er definert av misjonsstyret for klimanøytrale og smarte byer i Horisont Europa. Prosjektet vil støtte, fremme og presentere 100 europeiske byer i deres systemiske transformasjon mot klimanøytralitet innen 2030, og gjøre disse byene til eksperim...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

B2BI - An international planning workshop to prepare the content and the organization of a North Atlantic-Arctic Research Initiative

The workshop is part of the planning process for an international research initiative that when developed will provide integrated analyses of the ongoing changes in North Atlantic/Arctic ecosystems, infrastructures, and in human economic and social activities due to changing climate. In addition ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Downward Social Mobility, Health and Political Radicalization

A growing proportion of individuals in advanced welfare democracies experience downward, as opposed to upward, social mobility. Yet, we severely lack knowledge about the full extent of downward social mobility, its determining factors and consequences.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

LTX-109 as a therapeutic and prophylactic agent for upper respiratory tract infections

The SARS-CoV-2 pandemic is expected to become endemic in the coming years with occasional flare-ups. In particular, the continual emergence of new coronavirus variants, some of which may be resistant to current vaccines, pose a risk. It is therefore expected that the need for new safe and effecti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Chemo-Immunotherapy through Accelerated Uptake

This PES project will highlight the proposal's potential on the radical innovativeness of the emerging cancer patient-centric chemoimmunotherapy developing platform technology for accelerated active pharma ingredient uptake. Malignant solid tumours are challenging to treat due to their poor and i...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Forestry - European observatory of climate change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots

This project will be a holistic approach to monitor climate change impacts on the European forests, while developing restoration pilots using smart technology to mitigate the potential damage induced by the rapid changes. At this point, 4 main stages are identified, preparation, solution planner,...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Søknad om reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Energy Valley NCE Technology samler en delegasjon fra klyngen med bedrifter og FoU-miljøer som reiser til Houston i USA, mai 2022. Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC), en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geoscience; Weakly-Supervised Seismic Facies Interpretation

Seismologi brukes I dag blant annet for a registrere jordskjelv og for å avbilde jordas indre, ved å registrere seismiske bølger som reflekteres av lag i undergrunnen. Seismisk avbildning likner på metoder tatt i bruk i medisinsk avbildning, som for eksempel CT skanning. Geofysikere analyserer d...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

-

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Miljøverdier i mellomrommet – kommunikasjon og formidling av kvaliteter i de "ubrukte" arealene

Gjennom prosjektet «Miljøverdier i mellomrommet» ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt de naturkvalitetene som finnes i jordbrukslandskapets mellomrom. Det vi omtaler som mellomrom er arealer som ofte er små og inneklemt mellom annen arealbruk. Det kan dreie seg om veikanter og andre kantsoner, m...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Horizon Europe - Lighthouse Baltic

The consortium aims to address the scope and expected impacts from the Horizon Europe Innovation Action call HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01, "Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space". Within the PES project, Maritime ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

How Artifacts Acquire Agency Topfinancing

Dette er personlig toppfinansiering i forbindelse med mitt MSCA IF prosjekt

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Rask og energieffektiv innfrysing av sjømat ved ultralave temperaturer, ved bruk av ny kuldeteknologi

Innfrysning av fisk for transport og lagring utgjør er en viktig del av sjømatnæringens verdikjeder. Riktig kjøleteknologi og metoder for innfrysning er av stor økonomisk betydning for næringen. Kvalitet på fisk avhenger av innfrysningshastighet og -temperatur. Ved rask innfrysning ned til ultra-...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energon Arctic Nutrition System - an innovative and sustainable solution for arctic climates

Under militære operasjoner i felt øker aktivitetsnivået, og dermed endres soldatenes næringsbehov. Dette gjelder spesielt under oppdrag med langvarig fysisk anstrengelse, og ved krevende klimatiske forhold. Fysisk aktivitet og ytre klimatiske påkjenninger har betydning for sammensetning av kostho...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad EDF Sustainable Components for Underwater Applications

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

Klima- og miljøbevissthet er en sentral del av det norske læreplanverket og lærere over hele landet er opptatt av at elevene skal få den aller nyeste kunnskapen om klimaendringene og lære hvordan vi løser dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klimaskolen.no til Oslo kommune er allerede på pla...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo