0 prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad til prosjektetableringsstøtte til Eurostarprogrammet for Wellcam

Wellcam prosjektet David N. Piper, regional direktør for Norsaco i Bahrain, hadde den 15/2/2011 et møte med Mohammed Al-Ghamdi, superintendent ved Saudi Aramco Drilling & Workover divisjon. Aramco etterspurte da et kamera som kunne gå ned til 3000 meters dyp og levere høyoppløselige bilder i sa...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Motivation, incentives and contract enforcement

Economics is a science about human behavior, and incentives are at the very heart of it. An incentive is any factor that motivates a particular action, or counts as a reason for preferring one choice to the alternatives. In the standard economic approach to incentives, humans are motivated by mo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MECHANICAL DEGRADATION OF EOR/IOR POLYMERS CAUSED BY PROCESS EQUIPMENT

Mechanical degradation of polymers is a well known technical problem in the industry. Polyacrylamide molecules are flexible chain molecules that can be broken when submitted to high shear rates. This causes an irreversible loss of viscosity of the solutio n, and higher weight polymers will be mor...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reservoir data assimilation for realistic geology

-Modellering av petroleumsreservoarene er viktig for å kunne utnytte ressursene på en optimal måte; produsere effektivt, lønnsomt og til enhver tid gjøre de riktige beslutningene som f.eks. bestemme hvor en ny brønn skal bores. I dette prosjektet, RESERVOAR DATA ASSIMILLERING FOR REALISTISK GEOLO...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Development of next generation hydrate inhibitors for the Oil and Gas Industry

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmon Lice. The effect on Reputation, Economics and Industry Development

Lakselus har sammen med rømming vært laksenæringens største miljøutfordring i senere år, og er den største hindringen i forhold til videre vekst i næringen. Lakselusen rammer næringens rammevilkår på forskjellige måter, hvor direkte innvirkning på produksjonskostnadene, effekten på reguleringsreg...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

PETROSAM2-Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning

Export of Natural Gas from Russia (184739)

An important part of the Petrosam program of the Research Council of Norway is to improve our knowledge of international trends and how these may affect the value of the Norwegian petroleum reserves. In this project we wish to focus on the importance of R ussia for the value of Norway's natural g...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

PETROSAM2-Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning

Energy market analysis: the changing nature of price relationships in the European energy market

Project abstract Previous analyses show that British spot market prices for natural gas follow the same pattern as the global oil price, i.e., we have an integrated market for energy. In recent years there are several developments in the British gas marke t that may call for a reevaluation of thi...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

National Myths and Collective Memory in a Transnational Age

Researchers within the field of human or social sciences have always dealt with memory issues; but the events and changes of the last decades have influenced the meanings and uses of collective or individual memories to an extreme extent. The acceleration of communication, information and migrat...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Development, qualification and commercialization of floating Vertical Axis Wind Turbine-Proof of concept

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PROTEIN PHOSPHATSE 2A IN LIGHT-RELATED REGULATION OF METABOLISM AND DEVELOPMENT

In mammals protein phosphatase 2A (PP2A) is of special interest as a tumor suppressor and importance in cell division. In plants, PP2A is known as a regulator of enzymes in primary metabolism and known for taking part in hormone signal transduction. PP2A consists of a catalytic, scaffolding, and...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Terminert - Reelwell Drilling Method-Applications for Subsea Wells-Riserless Drilling of Presalt Wells

Feasability rapport ble produsert og konkludert med at Reelwell Riserless teknologi kan være en av flere komponenter som kan inngå i en slik løsning. Pga av interne prioriteringer hos BG, blir prosjektet avsluttet etter at feasability rapporten ble ferdigstilt. Dersom BG tar opp denne ideen igje...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

Dette prosjektet har undersøkt bruken av helseressurser og pårørende belastning blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens. Det er blant annet belyst hvilke faktorer som er kostnadsdrivende, hvordan pårørende belastningen er og hvor langt tid etter diagnosen pasientene får fast syk...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Laboratory upgrade of Ullrigg Drilling and Well Centre

Ullrigg's vision is automated and remotely controlled drilling and well operations in a safe and clean environment. The current Ullrigg Drilling and Well Centre has been developed since 1981 and approx. 800 MNOK has been invested. It has mainly been a cen ter for testing and qualification of new ...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of an Osmotic Membrane Pressure Actuator for Enhanced Oil & Gas Recovery

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Novel biomarkers in colorectal cancer

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Green and Safe Transport in Commerical Shipping

-

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamic Risk Assistant

Dynamic Risk Assistant-prosjektet har nådd oppsatte mål innenfor de oppsatte tidsrammer og budsjetter, og ble avsluttet som planlagt 31.12.2014. Først ble det fokusert på å få plass gode og detaljerte avtaler mellom partnerne, slik at alle var enige om detaljerte mål, den enkelte partners roll...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Advanced second generation biobutanol production

As a technology-based international energy company Statoil ASA has an ambition to be an important player in the biofuel market. Statoil's wants to contribute to the development of advanced biofuels, enabling reductions in Green House Gas emissions. The EU renewable energy directive target that r...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Prekubator TTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

University-firm linkages as drivers of innovation

Bedrifts-universitetsrelasjoner som drivkraft for innovasjon Martin Gjelsvik, IRIS FORFI-prosjektet «University-firm linkages as drivers of innovation" retter søkelyset på interaksjonen mellom universiteter og bedrifter. Mye er tidligere skrevet om universitetenes såkalte tredje rolle, som inneb...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

The Annual Symposium of Kettil Bruun Society er hovudkonferansen for forskarane i KBS. Den har vanlegvis opp mot 250 deltakarar frå om lag 30 nasjonar. Årskonferansen i 2012 vert den 38. i rekkja, og den skal gjennomførast i tråd med tradisjonen for desse konferansane. I programmet er det da eit...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

From teachers' teaching to pupils' learning

Resultatene fra TasS prosjektet viser noen lovende endringer i veiledningssamtalene mellom normalsituasjonen og intervensjonen. Disse endringene kan beskrives som noen hovedmønstre som viser seg på tvers av fagene engelsk, kroppsøving og naturfag både i forhold til samtalenes innhold, hva det sna...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Religion and Development - Nordic Perspectives on Involvement in Africa

The Nordic countries have been major contributors to development projects in Africa south of Sahara in the post-war period. This is partly due to the influence of both strong mission movements in all the countries, and the solidarity aspect of the social- democratic political movements. The Nordi...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Molecular-based technical adaptation using oil-degrading bacteria for autonomous leakage detection

Dette prosjektet handler om å anvende miljøplattformen Environmental Sampling Processor (ESP, utviklet i MBARI), for sanntidsdeteksjon og analyse av vannprøver basert på genteknologi. ESP anvendes for miljøovervåking av petroleumsaktiviteter offshore med spesielt fokus på oljeutslipp i nordområde...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Effect of Ocean Acidification on Predator-Prey Interaction

Det er viktig å finne ut mer om hvordan havforsuring påvirker samspillet mellom arter for å forutsi mulige økosystemeffekter. I dette prosjektet har vi gjort laboratorieforsøk med utvalgte predatorer og deres byttedyr. Hovedfokus har vært på å finne ut om havforsuring påvirker byttedyrenes respon...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food Security and Trade Policy Making: The New International Agenda and Framework Conditions for Norwegian Primary Industries

Matsikkerhet har vært på den handelspolitiske dagsorden siden mini-ministermøtet i WTO i Genève i 2008. Det er primært utviklingslandene, med India i spissen, som har vært opptatt av at matsikkerhet skal innarbeides som et særlig hensyn i det internasjonale handelsregelverket. I flere år har dett...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

VITEN-Vitensentre

Driftsstøtte til Jærmuseet

Prosjektbeskrivelse i pdf.format inneheld rapport for aktivitetar per 2. tertial 2011, og beskrivelse av planar for 2012. Sjå vedlegg.

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland