0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Importance of climate and chemical composition of precipitation on distribution and behaviour of radiocaesium in terrestrial ecosy

Measurements of 137Cs in natural soils in Norway show that the residence time of the radionuclide in the organic-rich surface layer varies much between different parts of the country. Faster removal of Cs from the surface soil in coastal areas suggests th at Cs exchange with marine cations such a...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-Time Drilling Automated Analysis and Decision Support System

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ship Based Production And Transportation Of Hlg (Heavy Liquified Gas)

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tools and Techiques for Global Leadership Development in Norwegian MNEs

Norwegian firms in all industries are increasingly investing in value generating activities abroad. This project is aimed particularly at those Norwegian multinational enterprises (MNEs) that contain knowledge-rich subsidiaries. These are faced by the cha llenge of how to utilize those knowledge-...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Tilgang til og rettslig beskyttelse av genetiske ressurser hos oppdrettsfisk.

Dette er et delprosjekt av forskningsprosjektet om tilgang til og rettslig beskyttelse av genetiske ressurser hos oppdrettsfisk (ref prosjekt 157172/S10 - "Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources" - prosjektleder professor dr. juris. Ernst Nordtveit, Det juridiske fa...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PRODML Pilot for Production Optimization and Intuitive Crisis Management

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norsk produsert økologisk frukt til forbrukarane

AL Gartnerhallen og BAMA ynskjer å stette etterspurnaden etter økologisk frukt hjå sine kundar, og vi har sett oss som mål at minst 15 % av fruktomsettinga skal vere norskprodusert økologisk vare innan 2015, noko som er i tråd med regjeringa sitt mål. Der som Gartnerhallen/BAMA skal nå dette måle...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nedbrytning av allergene fiskeproteiner i industrielt prosesserte fiskeprodukter.

Matallergikere må unngå mat som inneholder de allergene proteinene de reagerer på. Dersom proteinene er hydrolyserte, skal de likevel teoretisk kunne spises uten at det kan oppstå allergisk reaksjon. Slike såkalte hypoallergene produkter som per definisjo n 90 % av matallergikerne ikke vil reager...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Joint integrated Approach through Network of Users for Security at borders

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

New Generation Multipurpose Vessel Management System for Fishermen

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Satellite-based Independent Grid for Resilient and Instantaneous Distributed communications

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EFFORTS Effective Operation in Ports

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

NTNU Sealab Biokjemisk Analyselaboratorium

NTNU Sealab er NTNUs nye tverrfaglige senter for akvakultur- og fiskeriteknologisk forskning og undervisning. En ny biokjemisk analyselab inngår i oppbyggingen av en moderne og hensiktsmessig forsknings-infrastruktur i forbindelse med etableringen av NTNU Sealab. For at det nyetablerte senteret ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er et permanent samarbeidsforum som deltar i en rekke sammenkomster og fora for å fremme emballasjeforskning. Forumet er direkte deltagende i styringsgrupper i flere løpende prosjekter og har som mål å få frem minst ett nytt prosjekt i åre t.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Security of critical infrastructures related to mass transportation

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Security Technology Active Watch

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Formidling av resultater fra prosjekt om Public Domain to Genetic Resources

Patentretten er et sentralt virkemiddel for å sikre resultatene fra genteknologisk forskning, samtidig som strenge patenter kan legge begrensninger på utvikling av nye produkter. Kunnskapen om patentrett er liten i samfunnet både blant alminnelige debattd eltagere og samfunnsborgere og blant fors...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an Innovative Industrial Bioreacting and Fermentation Process producing an Organic Insect Repellent-Fertilizer for Ecologica

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Mobile Microwave Pyrolysis Plant turns Biomass into Fuel Locally

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Early Detection system for Water Infrastructure Networks

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Removal of Pigments From Industrial Plactic Waste by a Novel Supercritical Fluid Extraction Process

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Buskerud

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Coordination action on Risks, Evolution of threatS and Context assessment by an Enlarged Network for an r&D rOadmap

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DYNAmic management of dangerous GOODs across Europe

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

El-Komy, Mohamed Egyptisk spes 2007

...

Tildelt: kr 25 701

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

ENEPO - EU Eastern Neighbourhood: Economic Potential and Future Development

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

First Responders Emergency Equipment

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

ISAY - The purposeful patient´s health agenda"

...

Tildelt: kr 69 599

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

HI-Europe - Health Innovation network Europe

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Automatic Algae Analyser System

...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Options for an International Regime on Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Akershus