1 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken