1 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken