1 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage