0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Klimaformidling - mange målgrupper og store utfordringer

...<strong>CICERO</strong> Senter for klimaforskning har formidling som...brukerrettet og allmennrett klimaformidling. <strong>CICERO</strong> er ett av klimaforskningsmiljøene som tar...miljøer for å dekke behovene i målgruppen. <strong>CICERO</strong> er godt rustet til å legge til rette for...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

...er elever på ungdomstrinnet og videregående <strong>skole</strong>. Programmet skal dekke de mest sentrale...i et samarbeid mellom Naturfagsenteret, <strong>CICERO</strong>, NAROM og Utdanningsetaten i Oslo kommune....i forskningsrapporter fra FNs klimapanel og <strong>CICERO</strong> og et rammeverk for dybdelæring og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

...dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klima<strong>skole</strong>n.no til Oslo kommune er allerede på plass....som ønsker seg foredrag fra klimaforskere ved <strong>CICERO</strong>. De fleste holder ikke til i Oslo. Det er... På bakgrunn av dette utviklet vi på <strong>CICERO</strong> et pilotprosjekt for å formidle fronten av...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...<strong>CICERO</strong>s informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til <strong>CICERO</strong> er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...den offentlige debatten om klimaspørsmålet. <strong>CICERO</strong> bruker i dag i størrelsesorden 2,5 - 3,0...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere

...løsninger. Målgrupper er elever på grunn<strong>skole</strong>ns ungdomstrinn og videregående skole, og...Dette er vektlagt i de nye læreplanene for <strong>skole</strong>n, og setter mål som er utfordrende for lærere...I prosjektet samarbeider didaktikere ved <strong>Skole</strong>laboratoriet NTNU med Nasjonalt senter for...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2021-2022

...Europa og ERC med frist i 2021 og 2022. <strong>CICERO</strong> har økt antall EU-prosjekter betydelig fra...i 2021, hvorav vi koordinerer to prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å fortsette å bidra til europeisk...i andre klynger er også svært relevant for <strong>CICERO</strong>. Videre satser flere av våre forskere også...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2019

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. <strong>CICERO</strong> har etablert et internt prosjekt for å styrke...gjennomføring av nye EU-prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...for å koordinere EU-prosjekter i kommende år. <strong>CICERO</strong> ønsker å øke posisjoneringsaktiviteten, med...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2018. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 5 artikler i...

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 - CICERO

...for Open Access-artikler fra 2019. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 4 artikler i...

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

...<strong>CICERO</strong>s informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom...Informasjonsvirksomheten til <strong>CICERO</strong> er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2018

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2018. <strong>CICERO</strong> har etablert et internt prosjekt for å styrke...på fremtidig koordinering av EU-prosjekter. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2017

...å posisjonere seg på feltet klimatjenester. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

...and will be coop erating closely with IPCC. <strong>CICERO</strong> is lead institution. The project will be led...Seip, University of Oslo, Kristin Aunan, <strong>CICERO</strong> and Haakon Vennemo,...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Behavioral and Institutional Components of Climate Change Policies

...uncertainties. Dr. Kroll's visit at <strong>CICERO</strong> would provide him the opportunity to do...change issues from different perspectives. <strong>CICERO</strong> provides an ideal opportunity for doing so....

Tildelt: kr 97 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

...for Open Access-artikler fra 2020. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for 5 artikler i...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

...for Open Access-artikler fra 2021. <strong>CICERO</strong> har betalt APC for sju tellende artikler i...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Assoc Prof Frank Jotzo

...project is for a one-month research visit to <strong>CICERO</strong> by Associate Professor Frank Jotzo of the...There are several parallel projects at ANU, <strong>CICERO</strong>, and UiO on supply-side policies. The visit...emissions. This is an area where both ANU and <strong>CICERO</strong> are actively working. During the visit, Dr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2015

...i Horizon 2020 i løpet av 2015. <strong>CICERO</strong> har ambisjoner om å videreføre sitt...kostbare aktiviteter for institutter som <strong>CICERO</strong>, og økt innsats på dette feltet innebærer en...medfører dermed at en enda større andel av <strong>CICERO</strong>s grunnbevilgning vil gå til utvikling og...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop for å utvikle klimatjenester for norske kommuner

...workshopen er del av et felles initiativ fra <strong>CICERO</strong> og NGI, som skal være et nødvendig supplement...deres tilpasningsarbeid. Initiativet til <strong>CICERO</strong> og NGI springer ut fra pågående og tidligere...

Tildelt: kr 12 887

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Carbon Project Scientific Steering Committee Meeting 2015

...the Executive Directors. On 22-24 June 2015 <strong>CICERO</strong> will host the annual GCP meeting. This will...in total). This is a great opportunity for <strong>CICERO</strong>, and Norway more broadly, to show commitment...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

...Strix TV og ledende klimaforskere, <strong>CICERO</strong> Senter for klimaforskning sammen for å...på innhentet data om produksjonsrutiner vil <strong>CICERO</strong> beregne avtrykk og vekte alle deler av en...sceneoppsetning og festivalarrangement. <strong>CICERO</strong> vil i tillegg synliggjøre bærekraftige...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Dr Thomas Gasser

...<strong>CICERO</strong> and LSCE have discussed initiating more...on many research areas that directly link <strong>CICERO</strong> and LSCE. It is an opportune time for Dr...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønne arbeidsprosesser i norske næringer

...prosesser og produksjon. Med oss har vi <strong>Cicero</strong>(FoU) og interesseorganisasjonen Virke (Grønt...ledd i dagens arbeidsprosesser. Dataen vil gi <strong>Cicero</strong> grunnlag til å vekte hvert ledds...med prosjektets eksterne FoU leverandør, <strong>Cicero</strong> Senter for Klimaforskning, lagt grunnlaget...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Global Carbon Budget and Carbon Atlas

...transition to Future Earth. From 2012 to 2017 <strong>CICERO</strong> is represented on the Scientific Steering...The objective of this project is to solidify <strong>CICERO</strong>'s role updating, communicating, and...th is area. This will ensure Norway and <strong>CICERO</strong> has a crucial position in the global change...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2020

...i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2020. <strong>CICERO</strong> ønsker å bidra sterkere til europeisk...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Adapting to Climate Change: Proposal for a Strategic Institute Program

...on adaptation is still in its infancy. <strong>CICERO</strong>’s past and ongoing research on climate change...for a Strategic Institute Program (SIP) at <strong>CICERO</strong> will support cutting-edge research on climate...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Etablering av ToPDAd-prosjektet

...i Europa på makroøkonomiske indikatorer, skal <strong>CICERO</strong> videreutvikle den makroøkonomiske modellen...studert i en egen komponent i ToPDAD, der <strong>CICERO</strong> ikke deltar. I GRACE-modellen er...http:/topdad.services.geodesk.nl/ <strong>CICERO</strong>s ansvar var å legge et metodegrunnlag for...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

...til kvalitetsheving og forbedrede resultater i <strong>Skole</strong>etatens satsning på IKT der målsettingen er at...læringsutbyttet i fagene. Grunntank en er at <strong>Skole</strong>utvikling skjer best når skoler samarbeider og...nytte av hverandres erfaringer og tanker rundt <strong>skole</strong>utvikling. Skoleadministrasjonen legger...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

...elevens opplevelser av overgangen mellom grunn<strong>skole</strong> og videregående skole som hovedfokus. Det...forventninger til egen læring i videregående <strong>skole</strong>, hvordan de opplever overgangen den første...for v idere utvikling i videregående <strong>skole</strong>. Vi ønsker å rette søkelys på foreldrenes og...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland