1 043 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PREDCOV - Blood test to predict the severity of COVID-19

COVID-19 er en uforutsigbar sykdom. Pr mai 2020 måtte omtrent ~ 4% av de smittede legges inn på sykehus. Av dem trengte ~ 19% intensiv behandling og ~ 18% døde. Prosjektet vårt tar sikte på å adressere uforutsigbarheten som leger og sykepleiere står overfor når de behandler pasienter med COVID-19...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

Under den pågående COVID-19 pandemien har Norimun AS sammen med NTNU og Oslo Universitetssykehus (OUS) tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. Hovedmålsetting med prosjektet er å fremstille antistoff med nøytraliserende effekt som kan t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MC-003 Development of novel prognostic biomarkers for early stage dementia

Alzheimers sykdom er den vanligste typen demens. Alzheimers sykdom blir verre med tiden og påvirker hukommelse, språk, tanker og oppførsel. De første tegnene på Alzheimer er problemer med hukommelsen - spesielt vanskeligheter med å huske nylige hendelser og lære ny informasjon. Et tidlig stadium ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Helautomatisert selvlærende produksjonslinje for prefabrikkerte baderomsmoduler

Prosjektet skal utvikle produksjonsteknologi og styringssystem for å kunne produsere prefabrikkerte baderom med en helautomatisert produksjonslinje, fra behandling av kundens tilvalg til det prefabrikkerte badet er pakket og klart for transport til byggeplass. Lykkes prosjektet betyr det i praksi...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverksarbeid for utvikling av SMB-er

NA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av tre...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønne arbeidsprosesser i norske næringer

Formålet med BIA/forprosjektet har vært å gjennomføre nødvendig kartlegging til et fullverdig grunnlag til utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. I den vedtatte prosjektperioden (010620 - 310820) har vi gjennom møtevirksomhet med alle selskapene som vil være involvert i prosjektet, sikre...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser /Returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av ma...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BeneFIT - utvikling av dynamiske løsningsrom

Benefit fokuserer på 'løsningsrommet' bedrifter tilbyr sine kunder. Begrepet løsningsrom brukes om produkter, tjenester og opplevelser bedriftene kan tilby effektivt til kundene. Men hva er attraktivt for kundene og samtidig effektivt å fremstille i fabrikken? Det er startet aktivitet på trendana...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microbiome-based stratification of immune-oncology cancer patients for optimal treatment.

Bio-Me lanserte sin banebrytende Precision Microbiome Profiling-teknologi (PMP ™) i 2019, og vil nå videreutvikle den til en serie verktøy som kan hjelpe kreft-leger med å forbedre andelen som responderer til de lovende nye kreftmedisiner, kalt immun checkpoint inhibitors (ICI). PMP ™ kan raskt o...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency Response

SWIFTER-prosjektet skal utvikle et beredskapssystem basert på autonome fast-vinge droner som gjør det mulig for nettoperatører å lokalisere og diagnostisere kritiske feil på en tryggere, raskere og mer kostnadseffektivt måte enn i dag. Kritiske feil (dvs. de som fører til brudd i nettet) er et k...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AquaTwin-Aquaculture Digital Twin for advanced insight to improve productivity and control

Dagens drift av offshore havbruk innebærer vanligvis manuelle og krevende operasjoner for overvåking av utstyr, strukturer og biomasse, noe som kan resultere i ineffektiv drift og for høy risiko for personell og fiskevelferd. Det er derfor behov for automatiserte løsninger for overvåking av fisk,...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrated Service & Safety Platform

ike produkter. Gjennom prosjektet ISESAP vil Autronica Fire & Security og SINTEF Digital utvikle en ny plattform for brannvarsling som kombinerer digitaliserte tjenester med de strenge sikkerhetskravene som gjelder for slike system. Dette vil bryte ny grunn innen bransjen og legge til rette for ...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisering/ robotisering av antistoffproduksjon

Vi har som mål å bruke roboter til produksjon av antistoff for å bedre arbeidsforhold, unngå kontaminasjon, og sikre høyest mulig kvalitet av hver produksjonsmengde. Antistoff er store molekyler som produseres naturlig av cellene i vårt immunsystem. Innen helseindustrien brukes antistoff blant a...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low carbon Aluminium Heat Exchanger Products

Aluminium i bil bidrar til lavere vekt og reduserte CO2 utslipp i bilens bruksfase. Inkluderer man på bilens totale livssyklus i CO2 regnskapet, blir også bilens produksjonsfase relevant. Høyere krav til bærekraftig materialproduksjon fra bilprodusentene vrir markedet mot mer bærekraftige materia...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTIPLAN: Enabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlan

Vedlikehold er en essensiell aktivitet for å opprettholde sikkerhet og produktivitet i alle industrier. Det er typisk snakk om komplekse aktivitetssett med stort antall oppgaver med ulike begrensninger og avhengigheter som må tas hensyn til. Skedulering, eller detaljert tidsplanlegging, av slike ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Borregaard er tildelt 19 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utvikle nye, bærekraftige kjemikalier for vannintense næringer innen blant annet jordbruk, oljeproduksjon og gruvedrift. Bruken av kjemikalier for å optimalisere effektivitet innen landbruk og industrielle prosesser øker ...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024

Formålet er å øke næringsrettet FoU-aktivitet for reiselivet for å underbygge endringsbehovet i næringen etter Covid-19 pandemien. Utvikling av felles FoU-agenda for reiselivsnæringen skal resulterer i utforming av flere søknader til Forskningsrådets annonserte utlysninger (bl.a. Kompetanse- og s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Iris.ai - the AI Chemist

Iris.ai bygger et sett med innovative verktøy for kjemi-, material- og farmasøytisk forskning, basert på kunstig intelligens. Vi benytter oss av de nyeste gjennombruddene på fagfeltet Natural Language Processing (NLP) - maskinforståelse av menneskelig tekst - og disse verktøyene vil la forskere g...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Denne innovasjonen vil gi dynamisk kundetilpasset informasjon til VipiCash-brukere i beslutningen om bistand og pengeoverføring sendt mellom land. Dette er en ny tjeneste som overvåker markedet for pengeoverføring- og bistand kombinert med relevant informasjon i sanntid. Brukere vil oppleve tilpa...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Den ene FoU partneren har valgt å gå ut av prosjektet og det jobbes nå med å få på plass en ny samarbeidspartner. Prosjektet var også utsatt en periode pga grunn av COVID-19, og er sånn sett fortsatt i startfasen. Men med ny FoU partner på plass ila året vil prosjektet være i full gang fra og med...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

I løpet av første halvår har det blitt gjennomført et større kartleggingsarbeid med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen til COM-FLEX-prosjektet. Kartleggingen ble ledet av et organisasjonsteam bestående av AKSO ansatte og forskere. Teamet satte ned i alt åtte arbeidsgrupper med mer spesifikke fok...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Klimaendringene gir varmere og «mer» vær. Dette gir utfordringer for produksjon av snø i vintersportanlegg. Både kortere kuldeperioder og færre kuldegrader gir økt behov for å produsere mer snø. Det gir høyere energiforbruk, og av og til nye inngrep i naturen for å få tilgang til mer vann og strø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Prosjektkontrakt ble formelt signert og aktivt fra 26/8-20, men Paneda har hatt aktiviteter i prosjektet siden 24/4-20. Det ble avholdt kickoff møte med samarbeidspartnerne 30/9-20. Prosjektet er noe forsinket etter den opprinnelige planen, selv om vi har klart å oppnå den første milepælen å få t...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TCPR Link - Enhancing Volunteer - Dispatcher Teamwork in Cardiac Arrest

Hjerte-og karsykdommer er den største årsaken til tidlig død og tar årlig livet av nesten 18 millioner. En tredjedel av disse dødsfallene er forårsaket av hjertestans. Forskning på gjenopplivning viser at tidlig hjertelungeredning (HLR) med god kvalitet øker sjansen for å overleve. De fleste hjer...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

I RECONC har Ølen Betong produsert en første batch med resirkulert tilslag fra betongslam (RST) med bruk av tørrvaskteknologi og Re-Con Zero Evo. Tilslaget har blitt utprøvd i en veipilot på Finsland i Kristiansand. I denne fullskala piloten er RST benyttet i bærelaget til en test strekning på 50...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotic self-propelled pipeline multisensory scanner - ROMUS

Hovedmålet med ROMUS-prosjektet er en multimodal 3D robot-skanner for som kan inspisere rørledninger og dens nærmeste omgivelser for mangler og feil. Vi vil utvikle en kombinasjon av en høyoppløselig ultrabredbånd impulsradio (UWB-IR) radar og ultralyd sensor som gir 360 grader gjennomsyn fra inn...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken