490 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource

Det globale samfunnet står stadig overfor kriser og utfordringer knyttet til økologi, religion, økonomi og teknologi. Når vi aktivt forholder oss til disse utfordringene, mobiliserer vi kulturelle ressurser. Et ritual er et kulturelt verktøy som kan tromme sammen en gruppe, et lokalsamfunn eller ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Opéra-comique: secularization, commercialization and mass-culture

Prosjektet «Opéra-comique: sekularisering, kommersialisering og massekultur» dreier seg om en form for musikkultur som er lite kjent for oss i Norge i dag, men som likevel har påvirket den moderne vestlige kulturen mer enn de fleste aner. På begynnelsen av 1700-tallet dukket det opp en ny type te...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ACM Multimedia Systems Conference 2013

MMSys is a yearly international conference focused on the challenges of multimedia systems. It is organized by the ACM Special Interest Group for Multimedia (SIGMM) and its proceedings are archived in the ACM Digital Library. Having replaced the SPIE MMCN conference in a grassroots effort of mul...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norwegian Biometric Laboratory Annual Workshop 2013

The theme of the event this year shall be "Off-the-Shelf technologies for Biometrics - from instrument-centered to user-centered", which aims at finding opinions and solutions on how to promote biometrics to wider applications in both governmental and civ il markets, via those off-the-shelf techn...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordisk velferdsteknologi konferanse

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)ønsker å arrangere en skandinavisk konferanse om velferdsteknologi som arrangeres som et samarbeid mellom Sveriges Ingeniører, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og NITO. Konferansen tar for seg velferdstekno logi som aktiviserende og trygghetsskapen...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land (FORFOOD)

Jordbruksarealene er en viktig, men begrenset, ressurs som vi er avhengige av for kunne dyrke planter til mat og fôr til husdyr. I økende grad er disse arealene utsatt for konkurranse om bruken. Urbanisering med boligbygging og næringsutvikling og utbygging av infrastruktur er viktige konkurrente...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trajectories of neurasthenia: negotiating nature and culture within medical practices

Prosjektet handlar om diagnosen nevrasteni i norsk medisinsk historie i perioden frå 1880 og fram til i dag. Nevrasteni vart for alvor teken i bruk som ein medisinsk diagnose i USA frå 1869, og frå om lag 1880 også teken i bruk i Europa. Tilstanden vart oppfatta som ei svekking av nervesystemet,...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trust as a precondition for socio-economic development: what can we learn from the case of Brazil?

Prosjektet undersøker forholdet mellom tillit og økonomiske prosesser. Dette forholdet er uavklart; tillit framheves ofte som en forutsetning for økonomisk vekst, både i økonomisk teori og i dagligtale. Samtidig forstås gjerne en viss grad av inntekts-ulikhet som en forutsetning for investeringsv...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Sikkerhetskultur 2013

Foredragene på konferansen har fokus på det menneskelige aspektet innen informasjonssikkerhet. For program se: https://www.norsis.no/arrangementer/sikkerhetskultur/index.html NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private, og også internasjonalt. Vi har f...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen Security Divas 2013

De fleste foredragene vil ha fokus på fagfeltet informasjonssikkerhet, mens noen få foredrag vil fokuserer på det å være kvinne i et mannsdominert miljø. NorSIS har fått mange dyktige foredragsholdere, både fra det offentlige og det private. Vi har fored rag innen forskning, innen svært tekniske...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Spring School in Logic 2013

Prosjektet går ut på, i samarbeid med Scandinavian Logic Society (SLS), å arrangere en "vårskole" i logikk ved Sophus Lie Conference Center i Nordfjordeid. Logikk er en viktig del av IKT både når det gjelder anvendelser og som grunnlagsfag. Det er viktig for utviklingen av IKT i Norge at tilstre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East

Networks in the Roman Near East var et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL program. Prosjektet tok sikte på å studere de uformelle båndene basert på handel, religion og makt, som bandt folk og lokalsamfunn sammen i hverdagen innenfor og på tvers av skiftende gre...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

Hva er det med kjønn, makt og lederskap som er med på å skape en situasjon der menn fortsetter å inneha posisjonene på toppen? Dette er det grunnleggende spørsmålet som stilles i Mirror Mirror, med et formål om å utforske kjønn som sosial og kulturell dynamikk. Prosjektet består av en rekke empir...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The relational politics of aesthetics. Negotiating relations between art and society through cultural policy

Dette prosjektet har handlet om forholdet mellom politikk og estetikk. Det har handlet om hvordan kulturpolitikk legger til rette for at kunst skal spille en rolle for både innbyggerne og for det samfunnet de er en del av. Kunst og kultur beskrives ofte som størrelser som har en egenverdi, og som...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Cultural Logic of Facts and Figures: Objectification, Measurement and Standardization as social processes.

Deltagerne har arbeidet med alle prosjektets aspekter: objekt-dannelse, kvantifisering, måling og standardisering. Dette er prosesser som karakteriserer vår tid i særlig grad, det omfatter alle samfunnssektorer og er med på å forme våre identiteter og måt er å tenke på. Bidragene viser hvordan må...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

Det norske samfunn har, i møtet med terrorangrepene 22. juli 2011 (22/7), måttet mobilisere, gjennomtenke og revurdere flere sentrale samfunnsverdier. Ved å analysere de kommunikative prosessene som fant sted i kjølvannet av angrepene bidrar dette prosjektet til et studium av de sentrale samfunns...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Resultater/aktiviteter 01.10.2015-19.04.2016 Analysene av oksygenisotopene i tennene til 95 personer fra det førmoderne Trondheim har avdekket mye informasjon om befolkningen. Undersøkelsen tyder på at de fleste som bodde i Trondheim i middelalderen ikke var født i byen, men heller i områdene ru...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, kulturelt og kommunikasjonelt. I formidlingen av og diskusjonen om klimaet er språkbruk viktig. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer o...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

Norsk informatikk konferanse (NIK) er en veletablert nasjonal konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer innen fagområdet. NIK er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk, og har vært arrangert årlig siden 1988. Norsk konfer...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Høykom Infrastruktur 2011

- Prosjektet har hatt flere møter sammen for å se på hvordan vi skulle komme frem til en søknad hvor vi kunne gi detaljert informasjon om hva kostnadene for utbyggingen ville bli og hvordan dette vil slå ut knyttet til egenfinansieringen på 40%. Dette h ar partene tatt på egen regning. - Beboe...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

Spillexpo vil være den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tysk e Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NWPT 2012 - 24th Nordic Workshop on Programming Theory

The NWPT series of annual workshops is a forum bringing together programming theorists from the Nordic and Baltic countries, but also from elsewhere. The previous editions were held in Uppsala (1989, 1999, and 2004), Aalborg (1990), Göteborg (1991 and 199 5), Bergen (1992 and 2000), Åbo (1993, 19...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS 2012 Norsk konferansen for IKT i offentlig sektor

Tematisk område IKT ved NTNU er initiativtaker til konferansen. NTNU mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning innrettet mot IKT i offentlig sektor. NTNU vil bidra ved å dreie noe på egen virksomhet og etablere en samlende konfe ranse for miljøene som arbeider med IKT o...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Bodynets 2012, konferansestøtte

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Being Visitors - Becoming Producers. The Poetics and Politics of Audience Participation

Participative strategies have enhanced in such ways that participation itself has become a model for cultural self-understanding. Accordingly, media theorists such as Henry Jenkins have referred to the rising of a 'convergence culture', by this examining the emergence of the cultural context tha...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, roads and landscapes - søknad om nettverksmidler

I løpet av prosjektperioden har Routes-prosjektet bygget opp et formidabelt internasjonalt nettverk innenfor landskapshistorie, vei- og jernbanehistorie, kulturhistorie og relaterte felter. Når prosjektet nærmer seg slutten, ser vi muligheten for at denne utvekslingen kan fortsette i en annen fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Muslim devotional practices, aesthetics, and cultural formation in migrancy

Guided by the project "Muslim devotional practices, aesthetics, and cultural formation in migrancy" the planned international conference and edited volume are guided by the project´s framework and milestones. The international conference is planned for t he 4th and 5th October 2012 with the aim ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

7th International Conference on Critical Information Infrastructure Security

The CRITIS?12 conference is the well-established continuation of the series and aims to explore the new challenges posed by C(I)IP bringing together researchers and professionals from academia, industry and governmental agencies interested in all differen t aspects of C(I)IP. Especially promoted ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2012

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland