0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GREEn Norwegian LubricANt proDuction

...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Greener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industry

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GALf - Galling in Aluminium forming

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation CMS (Crash Management System)

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fra nanoteknologi til bedre glid

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken