251 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

XMAS - Excitation method for continuous non-invasive monitoring of CO2 well integrity

Fangst og lagring av CO2 er et bidrag til å redusere den globale oppvarming som menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner i egnede geologiske formasjoner i undergrunnen. En forutsetning for metoden er at lagringen er sikker, det vil si at den injise...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Silicon alloys for improved lithium-ion batteries

Batteriforskere og -produsenter er hele tiden på jakt etter nye materialer som kan øke mengden energi som kan lagres i batteriene. For hvert steg man kommer i utviklingen åpner nye dører seg for stadig mer krevende bruksområder. Gevinsten kan dermed bli stor for dem ligger helt i teten av utvikli...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

30t utslippsfri gravemaskin - zero emission digger

Bakgrunn for prosjektet er at 30% av klimagassen CO2 utslippene fra landbasert transport i Oslo kommer fra driften av anleggsmaskiner. Oslo kommune ønsker å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2020. Utslippsfrie anleggsmaskiner bidrar til å nå dette målet. Prosjektet har lykkes med ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Certified battery shut down system

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Juvenile production in halibut farming

Målet med dette prosjektet er å utvikle en kontrollert stamfiskprosess som tar hensyn til et genetisk utvalg, kvalitetsparametere knyttet til rogn- og melkekvalitet, ernæring og oppfølging av rekrutter med kjent opphav. Dette skal bedre tilgangen på kvalitetsrogn i produksjonen, og gi økt yngelpr...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Bedre værvarsling i Arktis Klimaendringene fører til økt næringsaktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Alertness-prosjektet har ambisjoner om å utvikle verdensledende kompetanse innen produksjon av pålitelige og nøyaktige værvarsler, til nytte fo...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Waste-to-Energy 2030

Vårt hovedmål er å ivareta energiutnyttelse fra avfall sektoren sin konkurransedyktighet siden det er et sentralt aspekt i et komplekst nettverk av interesser (offentlighet, politikk, energi, økonomi, miljø) i utviklingen av sirkulær økonomi. Ved hjelp av et lokalt og hovedsakelig fornybart råst...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Høye kostnader og risiko er fortsatt betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f. eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette kr...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoPlasma: Nanofibril production using plasma

I dag kan cellulose nanofibriler (CNF) fremstilles, for eksempel ved homogenisering. Flere passeringer av cellulosefibrer gjennom en homogenisator krever høyt energiforbruk. Det er måter å redusere det høye energiforbruket vesentlig, men disse inkluderer enten komplisert biologisk (enzymatisk) fo...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cultivation of Polychaeta as raw material for feed (POLYCHAETE)

Utslipp av avfall fra fiskeoppdrett er i utgangspunktet både forurensing og tap av ressurser. Industriell dyrking av nye marine arter på lavere trofisk nivå kan, sammen med andre miljøvennlige løsninger, representere en bærekraftig ressursutnyttelse som kan bidra til god ressursbruk og sirkulær ø...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel silicon carbide dosimeter in radiation therapy and radiation protection for improved healthcare

SINTEF MiNaLab og UiO, begge en del av Norfab, har den unike kompetansen til å fremstille silisiumkarbid (SiC) strålingssensorer ved hjelp av en kombinasjon av såkalt 'mikroelektromekanisk system' (MEMS) og 'Very Large Scale Integration' (VLSI) teknologi. Et internasjonalt samarbeid som består av...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Antibody glycosylation and bone loss in cancer

Myelomatose er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Plasmaceller er antistoffproduserende celler, og et av de viktigste diagnostiske kriteriene for myelomatose er funn av monoklonale antistoffer, såkalt ?M-komponent?, i blodet til pasientene. Et annet særtrekk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed Hydrogen Injection and Combustion Technology for Next Generation Pre-Combustion CCS Schemes

Sluttrapport for prosjektet DiHI-Tech. Målsetningen til DiHI-tech prosjektet er å utvikle en innovativ brennerdesign med ny innsprøytningsteknologi for gassturbiner. Denne skal være optimalisert for å oppnå miljøvennlig (lav NOx), energi- og kostnadseffektiv (ufortynnet brensel) forblandet for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Molecular and evolutionary characterization of short-patch double illegitimate recombination, a recently discovered mutation mechanism

En av definisjonene på "liv" er at levende vesener kan reprodusere seg. Ved for eksempel celledeling, er det en celle som deler seg opp til to datterceller. Før delingen omdannes genomet (DNA-et) til to identiske kopier. DNA-duplisering er vanligvis veldig pålitelig, men innimellom oppstår det av...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

Dette forskningsprogrammet består av to kliniske studier. Programmets målsettingen er å finne fram til mer målrettet terapi for pasienter med primær brystkreft og pasienter med metastatisk brystkreftsykdom. Pasienter med primær brystkreft med behov for medikamentell behandling før operasjon tilby...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

Ca 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel er det altfor lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. Det finnes i dag ingen infrastruktur som gir forskere effektiv tilgang til pasienter i primærhelsetjenesten og deres data. Mange pasienter ønsker å delta i studier...

Tildelt: kr 65,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Changing forest area and forest productivity - climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential

Globale klimaprediksjoner viser trender til at eksisterende skog vokser raskere og at trær ekspanderer inn i de boreale-alpine overgangssonene. For å opprettholde biodiversitet og innfri internasjonale forpliktelser til å redusere klimagassutslipp, er det viktig å forstå hvordan endringer i den b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

LeTID in multicrystalline PERC cells

Januar 2021 En evaluering av degraderings- og regeneringskinetikken tilknyttet LeTID defekten i hydrogenerte multikrystallinske silisoum wafere basert på lokale variasjoner er utført. To tilnærminger har blitt brukt for å variere ladningsbærerkonsentrasjonen under degraderingen og den etterfølge...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

NANSEN-Arven etter Nansen

The Nansen Legacy

De isdekte havområdene i nord åpnes opp når det arktiske isdekket reduseres. Noen av de største endringene ser vi i det nordlige Barentshavet. Arven etter Nansen skal videreføre tradisjonene fra Fridtjof Nansen gjennom grundige vitenskapelige undersøkelser av de nå bare delvis isdekte havområdene...

Tildelt: kr 362,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og det neste steget er å utvikle exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men det er fortsatt noen år igjen før målet e...

Tildelt: kr 37,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2016 - a national e-infrastructure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Tildelt: kr 115,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Perturbation-enhanced Atmospheric Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy (AP-XPS) combined with Temporal Analysis of Products (TAP)

Katalytiske materialer benyttes i industrien for å produsere drivstoff, plast, legemidler og utallige andre forbruksvarer. For å utvikle mer effektive og bærekraftige industrielle prosesser, prøver vi å forstå hvordan katalysatorer fungerer på en molekylær skala. Kort fortalt, så fungerer katalys...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Den innviklede strukturen og den dynamiske utviklingen av det solare magnetfeltet og dens påvirkning på heliosfæren rep...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bridging biological and soft matter technologies to reveal the molecular mechanism of a bacterial colonization factor

Strukturbiologi har i nyere tid levert noen av de viktigste gjennombruddene i biologi. Feltet ble drevet frem av røntgenkrystallografi og teknologiske gjennombrudd i produksjon av røntgenstråling fra synkrotroner. Proteiner som består av cirka 50% hydrogenatomer forblir usynlige for røntgenkrysta...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Tildelt: kr 86,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Det investeres i dag milliarder i nye eksperimentelle fasiliteter. Disse vil gjøre det mulig å studere molekyler og materialer på en ny måte, med intense laser-pulser og annen bestråling. Denne utviklingen åpner store muligheter, men uten hjelp fra avanserte kvantemekaniske beregninger kan de nye...

Tildelt: kr 146,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthetic fibre ropes for deep-sea operations-investigation of rope properties effects on structural integrity of multilayer winch drums.

Dette forskningsprosjektet er utført for å øke den generiske kunnskapen om spoling av syntetiske fibertau på vinsjer i flere lag. Dette inkluderer effekter relatert til tauenes egenskaper og belastningene som oppstår i tromler og flenser når slike tau spoles i mange lag med forskjellig strekkraf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the value of climate data - translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED prosjektet skreddersyr presentasjon- og spesifikasjon av klimadata, tilpasset den enkelte brukers kunnskap og behov, og øker dermed verdien av dataene. EVOKED har som målsetning å forstå brukerens behov og forutsetninger for derved å forbedre dialogen mellom klimaforskerne og de lokale akt...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

WATExR: Seasonal climate predictions and ecosystem impact modeling for improved water resources management under climate change

Sesongvarsling av vannmengde, vannkvalitet og økologi har et stort potensial for å støtte vannforvaltning, gitt pålitelige spådommer. Rent, sunt ferskvann er livsviktig, for eksempel for drikkevann, sunne fiskebestander og rekreasjon. Imidlertid er mange elver og innsjøer under intens press fr...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo