280 prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Financial Transparency, Risks and Regulations: Understanding Use and Abuse of Derivatives

Konferansen 'Financial Transparency, Risks and Regulation: Understanding the Use and Abuse of Derivatives' søker å samle internasjonalt anerkjente eksperter i Oslo for å diskutere om det finansmarkedsrettslige regelverket i tilstrekkelig grad setter rammer for bruk og misbruk av derivatkontrakter...

Tildelt: kr 99 020

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oppdatere og videreutvikle Etisk bankguide i Norge. For økt etisk bevissthet hos forbrukere, finansnæringen og beslutningstakere

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Vikinger mot Ulver på Wall Street(Historien om Oljefondet)

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Nonlinear dependence and time dynamics in financial markets

I dette prosjektet har vi gjennomført forskning på statistisk modellering av finansmarkedene. Av spesiell interesse er avkastningen fra finansielle aktiva, f.eks aksjer og obligasjoner, og avhengigheten mellom avkastninger fra ulike aktiva. Modellering av avkastninger er av betydning ved beregnin...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kriterier for identifikasjon av egentlige eiere

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance

Konferansen skal samle eierstyringsforskere fra den internasjonale eliteserien. Temaet er forholdet mellom bedriftens eiere, styremedlemmer og toppledelse, og hva dette forholdet betyr for finansmarkedets virkemåte. Målgruppen er ikke bare forskere og PhD studenter, men også norske næringslivspra...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Personlig økonomi til bruk i undervisning for ungdomsskole og videregående skole

...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Skolemeny – nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjemarkedet på 60 minutter

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Opplysningsfilm om Fair Finance Guide

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

2016 European meeting of the Economic Science Association (ESA)

The European meeting of the Economic Science Association (ESA) has established itself as the main conference in Europe on the use of experimental methods in the field of behavioral and development economics. The conference takes place in different European cities every year, at the latest in Heid...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Klima som finansiell risiko

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

“Ja, de penga” - en podcast om kroner og øre

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seafood: A global commodity

Seafood is the most traded major food with an actual trade share of 39% and 77% of all production exposed to international trade. There is also a substantial increase in the global trade, fueled by a rapid production growth in aquaculture, the world´s fastest growing food production technology in...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Arrangement: Heldagskonferanse for akademia og næringsliv på Sørlandet, 31. august 2016

Konferansen: Økonomiske utsikter for Agder, 31. august, 2016. Konferansen vil handle om Norges økonomiske utvikling, rollen til Norges Bank, og den økonomiske situasjonen for Agder-regionen. Her vil Sentralbanksjef Øystein Olsen delta, samt flere foredragsholdere fra Norges Bank. Senioranalytike...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo FinTech Meetup

Etablering av en Oslo FinTech Meetup som den ledene møteplassen for Fintech-finans-venture i Norge. Mindre meetups 1-2 ganger i kvartalet, og en stor event en gang per år, som mest sannsynlig vil utvikle seg til en internasjonal fag konferanse. Hatt pilot event på dette i Februar 2016 www.techliv...

Tildelt: kr 69 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

FINANSMARK-Finansmarkedet

Korrupsjon på timeplanen

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector

Den 9. august 2017 minnet EU-kommisjonen på at det er gått ti år siden den globale finanskrisen begynte. Finanskrisen som begynte i 2007/2008 førte til den verste nedgangstiden i økonomien i EUs historie. Det trodde man i hvert fall før COVID-19-utbruddet i 2020 som førte til en enda større globa...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Portfolio choices of Norwegian investors II

Prosjektet har hatt meget god fremdrift siste år, til tross for koronasituasjonen. Ett av delprosjektene, "Anonymous trading in equities" er antatt av Journal of Finance. Går i trykken ila 2021. To andre arbeid har hatt meget god progresjon og to nye arbeidsnotat kommer til å bli online distri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice, and Merger Performance

Individual experience and connections in private equity transactions. Private equity (PE) investments have been extremely popular over the last decade in the U.S. and around the world, partly due to the lower interest rates prevailing during the 2000s. Many studies have attempted to analyze wh...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

CEOs Personal Risk Attitudes and Corporate Financing and Investment Policies

Hva bidrar best til å forklare bedriftens valg av investerings- og finansieringsprosjekter (finansbeslutninger)? Klassiske teorier i finans legger vekt på egenskaper ved bedriften, bransjen og markedet, men nyere empirisk forskning gir begrenset støtte til slike teorier. En ny trend i finansforsk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oppbygging av datasett for forskning på banker og bedrifter med sosiale målsetninger

-

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Praktisk gjeldsarbeid – flerspråklig opplæringspakke for straffedømte

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Allmennrettet formidling av økonomiforskning – et års innsats og løft

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo-Bergen course and workshop in macroeconomics

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Undersøkelse av norske redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

IAEE International Conference 2016

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Etablere Fair Finans Guide i Norge". For økt etisk bevissthet hos bankkunder, bankene og beslutningstakere

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Financial Market Microstructure: Current Issues and Challenges

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland