1 935 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energi-håndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidli...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

Endotoksiner (også kjent som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt giftige for oss mennesker dersom de kommer inn i blodbanen. Gram-negative bakterier er til stede overalt rundt oss, på overflater og i luften. Det betyr at, med bakterier som kil...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Revision and resubmission of ERC-SG application VenomEvolvability

The overarching aim of the ERC-SG application will be to gain a mechanistic understanding of the evolvability of complex traits—i.e. how complex traits emerge and what genetic properties drive and constrain their ability to respond to changes in the environment.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fieldwork to enable a multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration

Transfer of land-based ice masses into the oceans is a strong contributor to ongoing sea level rise; both, melt-water runoff, as well as ice discharge into the oceans are expected to increase with continued climate warming. Dynamic instabilities allow for larger, more rapid ice mass loss than sur...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som rask...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Emergent networks: Predicting strain localization and fracture network development

Hvordan kan vi estimere tidspunktet for det neste store jordskjelvet? Evnen til å estimere når det neste store jordskjelvet vil oppstå på et bestemt sted (f.eks., Los Angeles) vil gi umiddelbare samfunnsmessige og økonomiske fordeler. Observasjoner av naturlige jordskjelv fra jordskorpen og av jo...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unveiling the Nature of Gravity at Galaxy Clusters Scales

Tyngdekraftens natur er et av fysikkens store mysterier. Målet med dette forslaget er å undersøke om det finnes alternative tyngdekraftsmodeller som beskriver universet og dets bestanddeler bedre enn generell relativitet. For å oppnå et slikt mål, tar vi sikte på å konfrontere spådommer fra flere...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Algorithms and Models for Socially Beneficial Artificial Intelligence

Såkalt ?kunstig intelligens? (KI) brukes i økende grad i digitale informasjonssystemer. For at slike systemer skal vise seg samfunnsnyttige må vi ikke bare sørge for at de fungerer etter utviklernes intensjoner ? men også at konsekvensene av å iverksette disse systemene utvikles i tråd med allme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding cryoturbation through Svalbard karst caves, RiS ID 11364

Cryoturbation is one of the most important processes in the Arctic carbon cycle, however, it remains poorly understood until today. Karst caves are favourable locations for patterned ground, which forms due to processes related to cryoturbation. Stable walls, absence of snow and absence of trampl...

Tildelt: kr 43 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MAgma PLays with sedimEntary rockS - Element exchange between magma, sedimentary host-rocks and environment

Hvis du ble fortalt at for flere millioner år siden kunne enorme vulkaner potensielt forårsake utryddelse av både land- og marine dyre- og plantearter, hvor ville du lete etter bevis på denne hendelsen? Tallrike ledetråder finnes i de sedimentære bergartene, som omslutter fossiler av utdødde arte...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Dynamics of glacial channels, RiS ID 11423

The project has the goal to investigate the dynamics of glacial channels with sensing drifters with the long-term goal of mapping geometry and physical conditions of subglacial environments. Three different prototype drifter platforms will be used to measure water flow inside supraglacial, englac...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Irregularity and Noise In Continuity Equations

Partielle differensialligninger (PDEer) dukker opp i modelleringen av et stort antall naturfenomener, slik som luftflyt i atmosfæren; vannbølger over havet; elektriske signaler i et kretskort; og til og med den kollektive oppførselen til store flokker dyr, som f.eks. fugler, fisk eller mennesker....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Searching for Dark Matter with Light

Vi har kommet langt med utforskning av universet vårt, og i dag vet vi at det finnes milliarder av stjerner i galaksen vår, og vi har mange millioner av andre galakser i tillegg. Likevel predikerer moderne kosmologiske modeller at vanlig materie bare utgjør 16% av det totale materieinnholdet i un...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation - Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE)

Sola slyngjer stadig ut ein vind av lada partiklar. Nokre gongar kjem desse med ekstra høg fart mot jorda, medan andre gongar under eksplosjonsliknande tilhøve, kjem ekstra mange partiklar i vår retning. Magnetfeltet i solvinden vekselverkar med magnetfeltet til jorda. Dette driv ei rekkje proses...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mapping Planetary Geology and Water Resources by Ground Penetrating Radar and Magnetic Induction Spectrometer.

Oppdraget med å finne ut om det har vært liv på andre planeter i verdensrommet er et av de utestående spørsmål i vitenskapen i dag. Det livet vi kjenner til her på jorden er koplet til vann og utforskningen av Mars er derfor sentrert rundt studier for å finne ut hvor mye vann det er og har vært p...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate

Variabelt romvær forårsaker energisk elektronnedbør (EEP) i den øvre atmosfæren på høye breddegrader. EEP produserer nitrogenoksider (NOx), som har en lang kjemisk levetid i polarnatten vinterstid, og synker til stratosfæriske høyder via det meridionale sirkulasjonssystemet. Det har en betydelig ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

The Climate and Cryosphere Core Project (CliC) of the World Climate Research Programme (WCRP) serves as the focal point for cryosphere research, its variability and change, interaction with the broader climate system and ability for the detection of climate change. Since the project´s launch in 1...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Permafrost in steep slopes on Svalbard - an unknown hazard in the transition to a warmer climate?

Within her PhD project, Juditha Schmidt will investigate the thermal state of steep cliffs near Ny-Ålesund, using miniature loggers installed in the cliffs to measure temperatures. The temperatures are strongly influenced by the presence of snow, and are presumably very close to the thaw threshol...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Basin fill history of the Lower Carboniferous Billefjorden Gp, Central Spitsbergen Allogenic and autogenic controls on fluvial sedimentation

Lower Carboniferous strata can be found in outcrops across Svalbard, and their equivalent sub-cropping strata are mapped in the Barents Sea where they form potential hydrocarbon exploration and/or CO2-injection targets. Improved constraints on depositional dynamics of onshore strata will shed lig...

Tildelt: kr 72 996

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetfelt eksisterer i alle størrelser og former i hele universet - fra galaksehoper og interplanetarisk rom, og til mindre skalaer som på solen, i vår egen magnetosfære og jordens dipolfelt. Magnetfeltene spiller en stor rolle i utviklingen og bevegelsen av plasma i hele universet. Magnetiske e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

I trådløse kommunikasjonsmiljøer er interferens med multiple tilganger og flerbane interferens to hoved problemer som påvirker signaloverføring. Krav i ulike kommunikasjonsmiljøer har ført til forskjellige kriterier i sekvensdesign. Vanligvis bør sekvenssett som brukes i kommunikasjon systemer ha...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The unfolded protein response signaling drives prostate cancer

Cellesignalisering er kjernen i normal fysiologi og helse, mens dens forstyrrelser er nøkkelen til patologiske forhold. Ved kreft dereguleres en rekke signalveier som driver kreftprogresjon. Konsekvent er et stort antall medisiner som i dag brukes i klinikken, målrettet mot cellesignalisering. Må...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet har vært å finne ut hvordan man tilpasser informasjonssystemer til land i forskjellige geografiske regioner, slik at de raskt kan agere på COVID-19 og fremtidige sykdomsutbrudd. Sammen med UiO og FHI er det 4 land som er involvert i prosjektet- Ghana, Ken...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 som forårsaker COVID-19, og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antal...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland