0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

...finne tilfeldig arbeid og bruke lokale <strong>skole</strong>- og helsetjenester, men samtidig er både...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

...null i 2030 om målet skal nåes. CenSES PhD <strong>skole</strong> har spilt en sentral rolle i senteret, og har...har stått sentralt gjennom kompaktkurs, vinter<strong>skole</strong>r om håndtering av usikkerhet i energisektoren...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

...betydningsfull informasjon til klinikker, <strong>skole</strong>r, pasienter og pårørende. Dataanalysene...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

...nå har i norske universitets- og høy<strong>skole</strong>miljøer, og mer generelt, det manglende fokus...i sin masteroppgave forsøket på politisk om<strong>skole</strong>ring og påfølgende arrestasjoner av norske... Nicola Karchers sammenligning med <strong>skole</strong>sektoren i Nederland viser at de norske...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Horizontal governance and learning dynamics in higher education

...teoretiske begreper til spesifikke case fra <strong>skole</strong>hverdagen. Samlet sett viste analysene at...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway's children in ECEC: A study of children's wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation

...men at betydningen først kommer til syne i <strong>skole</strong>alder. Våre funn viser imidlertid at det er en...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Policy transfer in education

...gjennom tematiske fremstillinger av framtidens <strong>skole</strong> i nordiske ekspertrapporter. I Juli 2019...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Indirect climate change impacts on alpine plant communities

...og fjellnatur til studenter og elever i grunn<strong>skole</strong> og videregående...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

...S. B. Rønning har hatt elever fra videregående <strong>skole</strong> på besøksdag, vært med å sette opp utstilling...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education, adult learning and skills Utdanning, voksnes læring og ferdigheter

...som individene ble eksponert for i ungdoms<strong>skole</strong>n i Norge og vi spør om denne sammenhengen...avhenger heller ikke av hvorvidt ungdoms<strong>skole</strong>n er gjennomført i et fylke med fritt...voksen alder til elevkohorter som gikk i grunn<strong>skole</strong>n før og etter sammenslåingen i kommuner som...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers

...på Cutting Edge-festivalen, Hydrogen-dag for <strong>skole</strong>klasser, velkomstaktiviteter om hydrogen og...

Tildelt: kr 31,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

...kvalitet i tilbudet og tilbudt gratisbesøk av <strong>skole</strong>klasser for hele regionen, i tillegg til...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language Use and Development in the Matematics Classroom.

...å klargjøre begrepene kant og hjørne i norsk <strong>skole</strong>, i klasserommet og i læreverk. En studie...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Changing Bodies in Toxic Landscapes:Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

...blant beslutningstakere og publikum (inkludert <strong>skole</strong>barn) om klimaendringene i forskjellige...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ReleQuant Competence: Engaging researchers, teachers and teacher students in research-based development of learning resources in physics

...for fysikkfaget i videregående <strong>skole</strong>. Læringsressursene utvikles gjennom flere...i alt fire utprøvingsrunder på universites<strong>skole</strong>r. Programmet «Generell relativitetsteori» ble...og med fysikklærere ved UiO sine universitets<strong>skole</strong>r i Oslo og Akershus. Videre bidrar fysikere...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

...institusjoner og beslutningstakere, samt til <strong>skole</strong>elever i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

...samfunnsutvikling, gjennom reformasjon, <strong>skole</strong>reformer, politiske omveltninger og nye krav...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

...fra prosjektet. De har vært på videregående <strong>skole</strong>r og snakket om prosjektet. I tillegg har det...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

...til samtidig overføring av risiko i <strong>skole</strong>alder. Prosjektet har produsert programvaren...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation as foundation for sustainable value creation in the food industry

...Tekniske Vitenskapsakademi for bruk i norske <strong>skole</strong>r. Åpen innovasjon ? Forskning for å forstå...InnoFood har i samarbeidet med NMBU Handelshøy<strong>skole</strong>n utviklet et Masterkurs innen Design...med masterstudenter fra NMBU, Handelshøy<strong>skole</strong>n. Flere publikasjoner er under arbeid. ...

Tildelt: kr 22,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

...viser hvordan det eksisterer to forskjellige '<strong>skole</strong>r' innenfor tematikken. Mens noen mener at...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

...betydninger temaet Holocaust har i norsk <strong>skole</strong>, og hadde to delstudier. Den ene delstudien...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

...interessegrupper, barn og unge via media, <strong>skole</strong>prosjekter og...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

...produsert med elever i videregående <strong>skole</strong> i nordvest Etiopia, adresserer eksisterende...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

...til uttrykk i forbindelse med for eksempel <strong>skole</strong>disiplin, seksuell avholdenhet og bruk av...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

...overfor den vanlige befolkningen, spesielt <strong>skole</strong>ungdom og studenter. Konferansen Energy Norway...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Rogaland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

...bruker de språkene de kan, både i familien, på <strong>skole</strong>n, på jobb, blant venner og i andre...MultiLing arrangerte vår årlige ph.d. vinter<strong>skole</strong> "Communication in the multilingual workplace...in multilingual language use» og ph.d. sommer<strong>skole</strong>: "Communication and environmental justice:...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion- Worthwhile? Work package 3: Health promotion factors in Joy of Life Nursing Homes

...større forskningsprosjekt i samarbeid med Høg<strong>skole</strong>n i Sør- Trøndelag (HiST). Prosjektet «Health...care services» er tildelt strategiske høg<strong>skole</strong>prosjektmidler (SHP-midler) fra Norges...kommunes helsetjenester (Arbeidspakke 1: <strong>Skole</strong>helsetjenesten; Arbeidspakke 2:...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage