2 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

Dette prosjektet bygger på en antagelse om at heteroseksualitet i hovedtrekk framstilles som norm og ideal i undervisning omkring temakretsen "samliv og seksualitet" (jf L97) på ungdomstrinnet i den norske skole, og på en oppfatning om at dette bør synlig gjøres og problematiseres. Gjennom feltar...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo