25 331 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Smart Grids - støtte til norske deltakelse i mission innovation fora vedr #1 Smart grids

...Task 1 - STORAGE INTEGRATION, Task 2 - DEMAND RESPONSE, Task 3 - REGIONAL ELECTRICITY...for å utforme utlysninger i de de ulike land innen #1. Søkeren (NTNU) og våre...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FloatingCNG: et gasstransport alternativ til lønnsom utvinning av gass fra isolerte offshore felter

...utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har ikke...utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

...som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt...av legemidler, vaksiner, implantater og andre bioteknologiprodukter. Under gjeldende...med en med en høyere bindingsgrad enn noen andre kjente molekyler, som også binder...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kjemiske undersøkelser av dampforbehandling av trevirke for maksimal produksjon av biobaserte kjemikalier og substrat til fiskefor

...kalt Arbacore pellets, basert på dampforbehandlingsteknologi. Arbacore trepellets er...fra sagbruksflis og lignocellulose resråstoff. Hovedfokus i PhD-prosjektet er å utvikle en...vil gi økt verdiskaping for Arbaflame som leverandør av trepellets og samtidig muliggjøre...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

SykFra: Sykefravær og arbeidsmiljøfaktorer: Evidens-basert HR som Innovasjon

... Prosjektet vil basere seg på Job Demands-Resources Modellen (JD-R modellen; Bakker et...jobbkrav bidrar til å skape psykologiske tilstander som Jobbengasjement og utbrenthet som igjen...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

...ledende forskningsmiljøer i Norge og utlandet forsøke å løse disse utfordringene....

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

...både i Norge og internasjonalt i fbm. terrorhandlinger, ekstremvær, miljøkatastrofer og covid19...på mobilnettet har flere problem. Dels er disse ofte er ute av drift når mobilnettet trengs mest,...sidene på fjorden. Det kan medføre katastrofale følger for liv og helse, samt materielle...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

...Justering over tid av den vannmengden en behandler, f.eks ved at satellittfelt tilknyttet en...og kjemikalier til luft og sjø sammenlignet med andre teknologier. I prosjektet vil det bli satt...og prosessutstyr. Injeksjonsvannet må derfor behandles i forkant for å fjerne oksygenet. I...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian-grown renewable pigment from microalgae for robust salmon

...handler om å dokumentere virkning og effekt av en...for det algebaserte produktet. Prosjektet omhandler fôringsforsøk på laks med ulike fôr for å...handler om å dokumentere virkning og effekt av en...tar opp CO2 når de vokser. Prosjektet omhandler fôringsforsøk på laks med ulike...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

...rolleforståelse, jus og filosofi. Representanter fra frivillige organisasjoner...skjer på fagfeltet i Norge i dag og en rekke offentlige etater vil delta i en sektorstafett der...for å markere norsk "kick-off" av FN's restaureringstiår. Konferansen...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en bærekraftig arktisk multimodal logistikkløsning for næringslivet.

...Narvikterminalen, vil ha overføringsverdi for andre regioner. Prosjektet tar sikte på å...skal skje gjennom et samarbeid mellom offentlige og private kommersielle aktører. ...Narvikterminalen, vil ha overføringsverdi for andre regioner og...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycling Aquaculture Waste (RAW)

...og deres vertikale transport av næringsstoffer i Nordatlanteren, samt den naturlige...soyabønner og raps, og legger dermed beslag på landområder. Tilskudd av marine proteiner og...Nyere forskning viser at avføring fra hval og andre sjøpattedyr i havoverflaten gir et viktig...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

A people of stories in the forest of myth

...av A people of stories in the forest of...

Tildelt: kr 89 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Fracture of particle-reinforced thermoplastics - Rafael Traldi Moura - Brazil

...description for further details. (1) Selection of materials. (2) Mechanical test programme. (3)...ng electron microscopy (SEM). (4) Evaluation of existing models. (5) Fracture criterion for...thermoplastics. (6) Evaluation of a new model. (7)...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering: Hf 4 Tidal Energy Vessel

...i prosjektet det søkes om er: The purpose of the project is the building of a light offshore...with tidal energy. It can reduce the cost of tidal energy with...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support for SME Instruments application: NOVEL IL-1b ANTAGONIST FROM SALMON ROE FOR TOPICAL TREATMENT OF PSORIASIS

...of the project for the planned application: The...(Vernex) as a topical immunological treatment of mild to moderate psoriasis (3-10% body area...effect in the hyperkeratinocytic pathogenesis of psoriasis by virtue of its very strong IL-1b...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support for Eurostars application: NOVEL IL-1b ANTAGONIST FROM SALMON ROE FOR TOPICAL TREATMENT OF PSORIASIS

...of the project for the planned application: The...(Vernex) as a topical immunological treatment of mild to moderate psoriasis (3-10% body area...effect in the hyperkeratinocytic pathogenesis of psoriasis by virtue of its very strong IL-1b...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP The Nordic Journal of Aesthetics

...for a three-year-funding of The Nordic Journal of Aesthetics, please refer...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

...og innebærer at vi flytter state-of-the-art innen automatisert trykkstyrt boring....Dette utgjør viktigste risiko-element. Offentlig støtte vil muliggjøre ansikt-til-ansikts...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Music Therapy

...viderutvikling av tidsskriftet Nordic Journal of Music Therapy. Nordic Journal of Music Therapy...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Application for the E.ON Ruhrgas scholarship for exchange programme at the University of Mannheim

...for exchange programme at the University of Mannheim, department of law. Please see...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

USA - Implementering av klimagassmålinger i Ny-Ålesund i etablerte internasjonale målenettverk for klimagasser

...med miljøer ved Massachusetts Institute of Technology, Scripps Institution of Oceanography...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Identification of Host Proteins that Interact with the Glycoprotein of Viral Hemorrhagic Septicemia Virus (VHSV)

...Center. Host institution: Norwegian College of Fishery Scienc es (Norwegian College of Fishery...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Firefly mocap suit

...the mocap market thanks to the novel algorithms of our Firefly?s SW platform that allow the...will disrupt the current price/quality paradigm of mocaps solutions that prevents consumers from...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SIAM Workshop on Combinatorial Scientific Computing

...Algorithms Research Group at the Department of Informatics, University of Bergen, will be...other year, Bergen will continue the tradition of CSC'04 (San Francisco) CSC'05 (Toulouse),...

Tildelt: kr 29 898

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

INDNOR-India-programmet

Travel support to Goa for the INDNOR meeting

...Polar Science Days in Goa: Day 1: Presentation of relevant activities at NORCE Norwegian Research...system for a possible ocean-induced melting of the Antarctic ice...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Smarte konstruksjoner innen fiskeri og havbruk

...- Konstruksjonsteknikk Centre for Ships and Ocean Structures (CESOS) lokalisert ved...

Tildelt: kr 21,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY2005 - Infrastrukturtiltak

...styrket det faglige samarbeid med næringsliv og offentlige institusjoner i sin innsats for...ved GKP og industriparken(Raufoss Technology and Industrial Management AS (RTIM)) for utv...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Innlandet

IS-RUOK-EONR-økonomi

Bewerbung für einen Studienaufenthalt in Norwegen (ein Semester)

...Das würde es mir ermöglichen, die im Ausland belegten Ku rse auch durch meine Universität...anrechnen zu lassen. Damit würde sich das Auslandsstudium sehr gut in meinen Studienverlauf...gerne folgende Kurse belegen: -"Environmental and Resource Economics" ("Umweltökonomie")...

Tildelt: kr 42 500

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

5th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users

...Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine (ASHM). Konferansen...raske utviklingen i forskning på Hepatitt C behandling blant personer som injiserer rusmidler....i 2009, Brussel, Belgia i 2011, i München, Tyskland i 2013 og i Sydney, Australia 2015. Årets...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken