0 prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Hvordan hindre spredning av genetisk materiale i torskeoppdrett

Dette er et arrangement organisert som en workshop med aktuelle foredragsholdere til de ulike temene. Det skal være en paneldebatt på slutten av møtet. All relevant FOU skal sammenstilles i en rapport som skal skrives i etterkant av møtet

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Renset olje, fôring med dekontaminert fiskeolje

Det er en økt inntresse for oppdrettslaks som inneholder lavere nivå av miljøgifter enn det vi har idag. Marine råvarer, spesielt fiskeolje, er hovedkilden for de fettløslige organiske miljøgiftene som har vært relatert til matvaretrygghet i oppdrettslaks . Produsenter av fôr og fôringredienser h...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo