0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

...med fokus på lagring av h ydrogen i faste stoffer. Alle aktuelle lagringsmaterialer skal...hydrogenlagringsmateriale. Prosjektet byr med andre ord på en bred, tverrfaglig og koordinert...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

...et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond...og forskerskole - etablering av samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner slik at...bidrar til kunnskapsoverføring med aktører i offentlig og privat sektor, og som gjør at...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Agder

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS)

...som skal belyse implementeringen av samhandlingsreformen og for valg av materiale og...for prosjektet og er også underlag for de tre andre arbeidspakkene som skal følge...mellom flere FoU milj ø som utfyller hverandre og sikrer tilgang til variert og relevant...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

...det også være interessant å undersøke hvilke andre endringer/forbedringer av kartene som kan...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Etniske minoriteter; segregert eller integrert i boligmarkedet?

...vil omhandle etniske minoriteter og problemstillinger...man kan forvente at nye grupper av arbeidsinnvandrere og flyktninger vil klare seg på lignende...si noe om hvordan depriverte boligområder, som oftest med høy andel minoritetsbefolkning...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...gjort forsök under senaste å ret och upprepar handlingen. De flesta tonåringar med depression...Framdriftsplan og metod: Genomföra en andra uppföljning av 345 av ungdomar, som deltog i...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

...til å studere svangerskap og fødselsutfall i andre generasjon for spesifikke risiko-kategorier...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

G-coupled serotonin receptors. Signal transduction mechanisms and importance in heart failure

...hvordan kroppens celler mottar signaler fra hverandre og omsetter dem til en endret funksjon,...som kan dann e grunnlag for ny medikamentell behandling ved hjertesvikt, noe en vil klarlegge....er av stor betydning i en rekke sykdomstilstander. Celler kommuniserer ved kjemiske...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

...i NRF, samt koble dette opp mot slektskap til andre generasjoner/linjer i populasjonen....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

...siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med professor Rune Sørensen ved BI som vil dekke...Prosjektet legger til gru nn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for...og har satt opp fire hypoteser: 1. Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

...tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru...er uomtvistelig, men den rommer også andre interessante aspekter som vil bli behandlet...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Kroniske smerter: mekanismer i ryggmargen

...og sosial funksjon. En slik smertetilstand skyldes en betydelig plastisitet i de delene...de grunnleggende mekanismene for langtidsforandringer av smertefølsomheten. I dette arbeidet...en bakgrunn for mer effektiv forebyggelse og behandling av langvarige smerter. Potensiering av...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

...mellom aktører fra viktige FoU-miljø og offentlige aktører i regionen. Partnerne bak...mulighetene i Horisont 2020 for innovasjon i offentlig sektor. Nettverkets valg av vinkling,...Målet med prosjektet er å hjelpe offentlig sektor med å løse de mest sentrale...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave AMFF

...forskere, 2) samarbeid internt i ALFO og med andre aktører, og3) utvikling av kultur for...måte: a. Ansettelse av mulige framtidige phd-kandidater ved ALFO: Det er som oftest allmennleger...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om reisestøtte og profilering i utviklingen av en framtidsrettet og brukersentrert digital helsetjeneste.

...utvikler helsebygg for privatmarkedet, det offentlige og for næring. De siste årene har vi...Vi er avhengige av å møte leverandører og institusjoner, samt fremme våre ideer...konferansen, samtidig som regionen jobber med standardisering av e-helse i private og offentlige...

Tildelt: kr 44 238

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

...fra EU prosjektet CODE (marin yngel). Dag 2 omhandler nye teknologiske løsninger som kan gio nye...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

...i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i...er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i...delvis i at det dreier seg om områder der Nordland har fortrinn i forhold til andre regioner og...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

...med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling,...for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landskap o...med egne strategier og forventningene fra det offe ntlige. Bioparken TTO integrerer...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

'Jakten på verdens største tall' -- En internett-forelesningsføljetong om realfag i musikkvideo-stil.

...Men for å gripe tak i potensielle tilhørere handler det ikke bare om _hva_ man sier, men...er vokst opp i en annen mediehverdag og har andre, og høye, krav til det de bruker tiden sin...er med på å sette den tekniske og estetiske standarden for formidling på internett. I 'Jakten på...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

...form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA...Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS...Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

...om å gjøre rede for forholdet mellom doktoravhandlinga på norsk fra 1983 og den boka på engelsk...for revisjonen har vært de følgende: Avhandlinga fra 1984 var i hovedsak skrevet med tanke...har større interesse i tysk, engelsk og nederlandsk historiogra fi. Den reviderte boka har gitt...

Tildelt: kr 57 050

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EUROSTREAM

...samfunn. Tilgjengelighet gjennom teleleverandørenes økte båndbredde kombinert med...og målgruppens behov. Vi ser at bedrifter vil profilere seg gjennom dette mediet og at de øsnker å...forretningsmessig mulig å ta opp, produsere profesjonelt videoinnhold med refererte metadata,...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enabling Dynamic Logistics Networks (Edlon)

...er å dekke alle tre. Vi satser på å få med andre norske aktører i konsortiet, og BI Seksjon...ARKTRANS. SINTEF har vært svært involvert i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

NeoDoppler - cerebral circulation monitor

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SURGE: Sustainable URban Goods Europe

...Dersom denne kommer gjennom nåløyet, vil den andre bli levert 15. oktober 2015. Marlo's rolle i...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

...har blitt arrangert temadager for medlemmene og andre interesserte for å spre og overføre kunnskap...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

HyAqua

...inkludert brønnbåter, ensilasjefartøy og andre servicefartøy. Havbrukssektoren er preget av...vil tre i kraft i 2021 (kilde: Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart). Det vil trolig...i Norge går til eksportmarkeder i ca. 130 land. Markedsadgang er derfor viktig for stabile...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybride energisystemer på Svalbard og off-grid lokasjoner med "arktiske" utfordringer - Et fornybart alternativ til diesel og kull

...for energiproduksjon og -lagring) på off-grid lokasjoner på Svalbard og andre...bestående av FoU/akademia, teknologileverandører, sluttbrukere og...CO2/år) og med energikostnader langt over fastlandsnivået. I tillegg er det rundt 1500 off-grid...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2021

...og diskusjoner om grønn omstilling og en rekke andre viktige og vanskelige utfordringer....(TØI) og Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) er hovedarrangør sammen med 16 sentrale...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo