40 prosjekter

YFF-Yngre, fremragende forskere

Coping with the NP-hardness: Parameterized and exact algorithms

The seminal observations from the late 1960s that many computational problems did not seem to have any efficient algorithm and could therefore not be solved in practice, has continued to guide the field of algorithms and computational complexity. Several methods for dealing with NP-hard problem...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

General support for the Algorithms Research group

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Exact Algorithms for Hard Problems

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

ALGO 2004 - Organizing the annual European multi-conference event ALGO 2004 in Bergen

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

PLI-AST - Programming language independent Abstract Syntax Trees

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SARDAS (Securing Availability by Robust Design, Assessment and Specification)

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Business-Critical Software (BUCS)

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer i omskrivningslogikk

Prosjektet ønsker å utvikle en metodologi for spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer ved bruk av omskrivningslogikk i både spesifikasjons- og implementasjonsfasen. Dette fører til en forholdsvis liten avstand mellom spesifikasjon og implement asjon, noe som i sin tur fører til billig...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nye problemer i kodeteori: Newtonradius, dobbeltkjedeegenskapen og vekthierarki

Med økende digital kommunikasjon blir behovet for sterk krypterin større. Eksempler på områder hvor man trenger kryptering er pengetransaksjoner på internett og elektronisk utveksling av hemmelige og fortrolige dokumenter (f.eks. pasientjournaler). Det fi nnes i dag ingen praktiske krypteringsalg...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland