0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying subsurface processes of patterned ground and coarse-grained sediment in the high Arctic, RIS-ID 11434

My PhD project focuses on periglacial creep and periglacial erosion in cold regions of the world. Two pits in blockfields on the Norwegian mainland have so far been analysed regarding stratigraphy, sedimentology, grain morphology and mineralogy. For this Arctic fieldwork project the analysis of t...

Tildelt: kr 67 843

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Characterising sea ice algal habitat properties under thin and thick snow cover using UHI and HPLC analysis

The Arctic sea ice cover is rapidly changing due to global warming, and the need for in situ data of the response of ice algal communities, which contribute to marine food webs and influence biogeochemical cycling, is growing. There are substantial gaps in understanding the impact of climate cha...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Are yolk thiamine levels associated with stress hormones in arctic seabirds? A comparative approach among populations, species and food webs

Many seabird populations are drastically declining in Norway and internationally. The causes can be complex, but there has been an increasing foucus on disease as a potential causal factor, and especially thiamine deficiency (vitamin B1). Thiamine is essential for all living cells, and function a...

Tildelt: kr 54 001

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Prosjektering av nett for belastninger i installasjoner med hensyn på FoL

Elektrifisering av transport (elbil, elbuss, elferger, banetransport, osv.), fiskeoppdrettsanlegg, petroleumsnæringen, mm. medfører økte og mer komplekse strømuttak fra strømnettet. Flere av lastene medfører innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som overharmoniske spenninger, spenningsspra...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of connections between diet change and environmental pollutants in black-legged kittiwake in Kongsfjorden, RiS ID 11573

In my master's thesis I will look at timeseries of levels of pollutants and timeseries of diet-samples from black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) from Kongsfjorden. I will investigate if the observed shift in diet for the kittiwakes, from Arctic to Atlantic species, has an affect on contamin...

Tildelt: kr 36 288

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Coastal erosion on the Brøgger peninsula, Svalbard; RiS ID 11582

Costal erosion is highly affected by sea ice duration and the thermal regime in the coastal rock walls. With the retreat of sea ice and a warming of permafrost temperatures, coastal erosion is likely to change. This is also expected for the coastal line of Brøgger peninsula, Svalbard. In this pr...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Analysis of heavy metals and nutrients in lake water and inlet and outlet streams of Lake Sarsvatnet, Ny-Ålesund (RiS-ID: 11627)

This AFG-project involves sampling activity for my master thesis with the aim to collect water samples from Sarsvatnet (Ny-Ålesund area) and surrouding streams to study the contribution of long-range pollutants to a limnic environment close to a glacial system. For the past several decades, the t...

Tildelt: kr 26 751

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ECG Biomarker predicting cardiac arrest in hypothermic patients and patients on psychopharmaceuticals.

Akutt hypotermi har en dødelighet på opptil 40%. Den viktigste dødsårsaken for denne pasientgruppen er hjertestans. Selv om lav kroppstemperatur kan være beskyttende for hjernen, er det stor risiko for hjertestans under gjenoppvarmingen. Administrasjon av medisiner mot hjertestans er en mulighet ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Multispectral analysis of the vegetation in "cadaver decomposition island" from reindeer on Svalbard – can drones be used to detect cadaver?

This project will study how the vegetation changes in and around the "cadaver decomposition island" (CDI), in relation to areas without cadaver decomposition. During the decomposition process, the area where the carcass is located will consist of bare soil, while the vegetation around the carcass...

Tildelt: kr 36 118

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Photophysiological responses of sea ice algae to changes in salinity (PRS)

Sea ice in the Arctic Ocean is rapidly changing and its surface waters are expected to freshen due to climate warming. This is likely to affect the algal communities living within it, with uncertain consequences for the Arctic marine ecosystem its biogeochemistry. The PRS project will assess the ...

Tildelt: kr 79 982

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Nucleic NanoVaccines for Fish

Oppdrettsfisk blir rammet av en rekke smittsomme sykdommer, og virusinfeksjoner fører til dårlig helse og dårlig velferd, gir samtidig økonomiske tap for industrien. Det er få vaksiner tilgjengelige mot virussykdommer hos oppdrettsfisk i Europa, og det trengs derfor nye vaksiner for å forebygge s...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: GeoCarb – mineralization of CO2 in geopolymeric slurries to create net-zero emission building materials

Geopolymerer er kjent som et alternativt klimavennlig materiale til Portland sement, OPC. Geopolymerer har et 70-80% lavere CO2 utslipp sammenlignet med Portland sement. Oppfølging av uventede laboratorieresultater - der CO2 har blitt mineralisert i geopolymeriske slurrier - gjør at verdiforslage...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: RIMARC Startup II - Investigation and documentation of commercial potential of next minutes wave prediction software

RIMARC er en ny programvareløsning som ved hjelp av input fra en standard navigasjonsradar kan predikere bølger på havet 4-8 minutter frem i tid. Tester av en prototype dokumenterer at slike prediksjoner kan utføres. Ved hjelp av RIMARC programvaren er målsettingen å øke sikkerheten og effektivit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Assessment of cover cropping as climate action in cereal production in Norway

Fangvekster dyrkes for at jorda skal ha et plantedekke etter at åkervekstene er høstet. Det ble innført på 1990-tallet som et miljøtiltak for å redusere tap av næringsstoffer fra åkerjord til vann og vassdrag. Det finnes mange typer fangvekster, med forskjellige egenskaper. Vokser de godt så bind...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Perennial grassland mixtures: a novel approach to forage and food production, land restoration and climate resilience in Ethiopia

Tap og degradering av jordressurser er en stor trussel mot økosystemer og livsvilkår i Afrika sør for Sahara, og spesielt i Etiopia. Nye produksjonssystemer i landbruket er nødvendige for å motvirke dette. Husdyrhold er svært viktige for etiopiske bønder og sentralt i den etiopiske økonomien, men...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters serious gameplay

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese. Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i far...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use

Hvordan kan vi håndtere organisk avfall på Nullutslippsgården Mære på en mest mulig bærekraftig måte? Sammen skal Mære landbruksskole, SINTEF energi, NIBIO og NGI demonstrere effektiv høsting av organisk avfall fra lokalt jord- og skogbruk og bruke disse ressursene til verdifulle produkter. Prosj...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, som har bidratt til reduserte CO2-utslipp. Men det elbilpolitikken har også vært en belastning på offentlige budsjetter, og de lave driftskostnadene til e...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy system

Energilagring spiller en essensiell rolle i veien mot en karbon-nøytral økonomi i Europa ved å tilby fleksibilitet til den økende andelen av fornybare energikilder. Li-ionebatterier er den mest populære elektrokjemiske lagringsteknologien, og antallet batteriprosjekter øker. Nylig publiserte Euro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Norsk) Honeymooring? er et revolusjonerende og kostnadsbesparende konsept for forankring av havvindparker og andre flytende innretninger til havs. Ideen er utviklet og gjennomføres av SEMAR AS. Numerisk modellering og analyser samt design og dimens...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Hiding in the shadows: effects of environmental stressors on male calanoid copepods

Polar ecosystems are particularly vulnerable to effects caused by environmental stressors of anthropogenic origin, such as ocean acidification (OA) or ocean warming (OW). Calanoid copepods of the genus Calanus are key species in the Arctic food web and constitute up to 90% of the zooplankton biom...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Emerging Pollutants in north – western Spitsbergen Snow: concentration distribution, sources, and transport processes

After the recent report on Chemicals of emerging Arctic concern (CEACs) by the Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP 2017), the recent focus of international Arctic pollution research is turned towards the fate elucidation of CEACs in many Arctic countries. Recently, AMAP published a pri...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

In-flame: INputs of FLuorinated compounds from Arctic MElting RiS ID: 11598

The acceleration of ice melting due to the global warming taking place on Earth might be a new involuntary source of legacy anthropogenic compounds redistribution, such as Per- and Poly-FluoroAlkyl Substances (PFASs). This mechanism is further emphasized by the Arctic amplification phenomenon, wh...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Annual and regional distribution of Pseudocalanus spp. in the Svalbard-Barents Sea region

This project will collect monthly zooplankton samples in Billefjorden at three different depths of the water column. The Pseudocalanus species are small size copepods compared to the Calanus genus, but still very large in abundance. Hence, very important. Samples will be analyzed in order to lear...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Methodological development of near-remote sensing of vegetation dynamics and permafrost collapse

I propose to develop and test a method of monitoring vegetation change and permafrost degradation using simple field instruments and a normal digital camera. I will survey vegetation cover and take photographs with NDVI and normal cameras at 186 permanent plots in Adventdalen. Percentage cover fr...

Tildelt: kr 69 952

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Strain Partitioning and Decoupling in Hornsund during the Ellesmerian and Eurekan orogenies

This field excursion aims at studying strain partitioning and strain decoupling processes acting within the Adriabukta Formation in Hornsund during the Ellesmerian and Eurekan orogenies, and at refining the age of the Adriabukta Formation, which thus far was dated through palynological study of t...

Tildelt: kr 76 763

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo