3 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Nyere forskning viser at grammatisk kjønn er i endring i norske dialekter. Det tradisjonelle systemet med tre kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) er noen steder på vei til å bli et tokjønnssystem bestående av felleskjønn og intetkjønn. I GenVAC skal endringer i grammatisk kjønn undersøkes gjen...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Terje Lohndal

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

The syntax-morphology interface: Evidence from multilingualism

This proposal attempts to study the syntax-morphology interface from the point of view of multilingualism. Using this kind of data to illuminate theoretical questions concerning this interface is a new approach within the field of linguistics. A group fro m the University of Stuttgart (led by Pro...

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage