260 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Treatment of water-CO2 mixtures including fluid flow and thermodynamic

Behaviour of water mixed with CO2 is crucial for several processes, not at least for issues concerning storage of CO2 in reservoirs. During an accidental blowout from a reservoir, CO2 may mix with formation water and a gradual change from supercritical co nditions down to a situation of low press...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ensuring well integrity during CO2 injection.

Brønner har i mange vitenskapelige studier blitt utpekt som «akilleshælen» som kan vanskeliggjøre sikker og kostnadseffektiv CO2-fangst og -lagring. Både aktive og forlatte brønner er menneskeskapte hull ned til lagringsreservoaret, og deres forseglingsevne avhenger av materialer som degraderer o...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Det politiske arbeidet i ZEP i 2017 har vært preget av CCU - karbonfangst og bruk. Etter at Kommisjonen i sitt forslag til nytt fornybardirektiv inkluderte CCU-deriverte drivstoff under betegnelsen 'fornybare' drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse har det vært enormt press på politikerne i EU-P...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Prokaryotiske samfunn responderer raskt på miljøforandringar. Responsen til eit endra miljø kan vera å endre populasjonstettleik, endre samfunnsstruktur og/eller å endre metabolsk potensial. Lekkasjar frå CO2 lagra i geologiske formasjonar i havbotnen kan føre til biogeokjemiske endringar i overl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Investigation of induced seismicity and aseismic deformation in response to CO2 injection and related pressure changes

-

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS Joint Programme in a capable manner. Emphasis will be placed on CCS technology, especially techniques and innovation ai med to improve the overall efficacy and l...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capacity of large-scale CO2 storage in North Sea sloping aquifers from numerical simulation

Den overordnede målsettingen i prosjektet har vært å vinne erfaring med simulering av karbondioksid i grunnvannsledere samt utarbeide en anbefaling om bruk av simuleringsvertøy for dette formål. Ved siden av artikler som belyser enkelttemaer i arbeidspakkene er det lagt vekt på å utarbeide rappor...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Insitutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China (RANC)

Prosjektets formål er å legge grunnlag for et mer langsiktig samarbeid mellom SINTEF Energi (Norge), og to kinesiske universiteter, Tsinghua universitetet i Beijing og Zhejiang universitetet i Hangzhou. Oppgavene er knyttet til CO2-fangst og CO2-transport, spesielt innrettet mot to teknologiske o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long term storage sealing of CO2 in hydrate

Naturgasshydrater er krystallinske forbindelser der naturgass (hovedsakelig metan) er fanget inne I krystallinske vannstrukturer. Disse hydratene er vidt spredt over hele kloden og det samlede energi-innholdet er regnet å være mer enn det dobbelte av alle kjente ressurser av konvensjonellt fossil...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 for enhanced oil recovery in North sea chalk oil fields - can the CO2 be permanently stored?

The proposed project focuses on processes that may facilitate or endanger large scale permanent storage of CO2 injected to enhance oil recovery in Norwegian oil producing chalk fields. Recent results based on interpretation of the geological record, theor y and nanoscale experiments have establis...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Virtual CO2 Laboratory

Geologisk lagring av CO2 krever god forståelse av reservoarene, av injeksjon og flyt av CO2, og av skjebnen for injisert CO2 på lengre sikt. Utvikling av slik kunnskap fordrer tverrfaglig forskning. Visjonen bak VIRCOLA-prosjektet (Virtual CO2 Laboratory) har vært å utvikle en visualiseringsplatt...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile sorbents.

I dette prosjektet forsøker vi å lage materialer som kopierer naturens måte å fange inn CO2 på. Fotosyntese er en av naturens største og viktigste prosesser. Det første trinnet i denne prosessen er en svært selektiv innfangning av CO2 fra atmosfæren. Denne CO2 fangsten gjøres av enzymet RuBisCO....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamental Effects of CO2 on Rock Properties

The main objective of this project is to provide better understanding of the fundamental effects of CO2 injection on geomechanical and sealing properties of storage reservoir rock and caprock. Two areas will be investigated 1) near-well stress changes aff ecting CO2 injectivity and 2) flow and we...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CCS teknologi innenfor ZEP

Bellona har i tyve år jobbet aktivt med å akselerere implementering av CCS i Norge og i ni år i EU. Vi har gjennom dette opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor områdene teknologi, kommersielle forhold og politikk, både i form av kunnskap og i form a v samarbeid med - og relasjoner til - kom...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

The project entitled MCIL-CO2 - Novel membrane contactor using ionic liquids (ILs) for pre-combustion CO2 capture, aims to develop an environmentally friendly and energy efficient new solution for CO2 capture from pre-combustion power plant emission. In a pre-combustion process, CO2/H2 separation...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Geological Storage of CO2: Mathematical Modeling and Risk Assessment (MatMoRA-II)

-

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Baseline monitoring and sampling at Longyearbyen

In order to develop and verify new and sensitive technologies for leakage detection of anthropogenic CO2 beyond baseline levels in overburden and surface, pristine samples for baseline characterization from future CO2 storage sites are essential. This pre -project will use the rare opportunity of...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Cross-Atlantic Combustion Modelling, Programming and Simulation

-

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Modelling CO2 dispersion from vents and accidental releases

Today a strong international research effort is put into the development of Carbon Capture and Storage (CCS) technologies as a strategy for reducing global CO2 emissions from industry and power generation, while at the same time contributing to the global energy supply. When processing, transpor...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

International Research Training group NUPUS Non-linearities and Upscaling in Porous Media Flow

-

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innleid konsulent: Sintef Energi AS v/Øyvind Langørgen (saksnr:12/9416)

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage