275 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategisk arbeid med og ledelse av EERA CCS Joint Programme

Målet med dette prosjektet er å utføre strategisk ledelse av EERA CCS Joint Programme (JP). Nils Røkke (Direktør bærekraft i SINTEF) var JP-koordinator i 2015, og Marie Bysveen (Forskningsdirektør i SINTEF) har vært koordinator i 2016 og 2017. JPens visjon er å bli ledende i Europa innen CCS-fors...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

EERA CCS JP jobber mot og promoterer fordeler og bruk av karbonfangst og håndtering teknologier for å bremse global oppvarming. Nettverket fungerer som en plattform der forskere kan dele ideer og kunstskap/resultater. Prosjektpartnere hadde Deltok aktivt i EERA arbeidsgruppene, styringsgruppem...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs

Karbon fangst og lagring for reduksjon av klimaendringene trenger nye reservoar som kan holde på CO2 i lange perioder. Reservoar som er tappet ut for gass og olje har holdt hydrokarboner fanget over geologiske tidsskalaer har verifiserte forseglingsmekanismer samt bevisste strømningsegenskaper. ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies

Gjennom internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsinstitutter i USA er det i HYCAP-prosjektet utført fundamentale studier med direkte relevans for utviklingen av neste-generasjons teknologier for karbonfangst og lagring. HYCAP fokuserer spesielt på effektiv og pålitelig stor-skala bru...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Karbonfangst og-lagring (CCS) er en av de teknologiske løsningene for å de-karbonisere energimarkedet samtidig som det gir sikker energiforsyning . Så langt er kostnaden for CCS dominert av kostnadene knyttet til CO2- fangst prosessen, noe som er grunnen til at innovative fangst-teknikker bør utv...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Participation in the ZEP platform - Technology Taskforce - as an expert on Cost estimation related to CO2 capture , transport and storage.

The ZEP platform is an important forum for discussions and actions to bring CCS forward in Europe. Nils Henrik Eldrup was invited into ZEP, and has been a member since 2009. Eldrup is a well established member of ZEP, and highly recognized for his compete nce within cost estimation in Norway and ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

ZEP er en koalisjon av interessenter som fungerer som rådgiver til EU-kommisjonen vedrørende forskning, demonstrasjon og utrulling av CCS. Bellona og SINTEF holder to av fem visepresidentverv i ZEP. Formålet med prosjektet var at SINTEF og Bellona aktivt skulle bidra gjennom ZEP som rådgivere ti...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

UNcertainty reduction in monitoring methods for Improved CO2 QUantity Estimation (uniCQue)

CO2-fangst og lagring er regnet som et av de viktigste tiltakene for å forhindre klimaendringer som skyldes utslipp fra forbrenning av fossilt brensel. God kunnskap om geologiske formasjoner og om oppførselen til CO2 i undergrunnen er svært viktig for sikker lagring av CO2. Nøyaktige og pålitelig...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2 capture

Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologier for produksjon av elektrisitet og verdifulle råstoff produkter (hydrogen, karbon) med integrert CO2-fangst. Prosjektet fokuserer på utvikling av reaktorteknologi for høyeffektiv autokatalytisk konvertering av naturgass til verdifulle råstoffprodukter....

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Treatment of water-CO2 mixtures including fluid flow and thermodynamic

Behaviour of water mixed with CO2 is crucial for several processes, not at least for issues concerning storage of CO2 in reservoirs. During an accidental blowout from a reservoir, CO2 may mix with formation water and a gradual change from supercritical co nditions down to a situation of low press...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ensuring well integrity during CO2 injection.

Brønner har i mange vitenskapelige studier blitt utpekt som «akilleshælen» som kan vanskeliggjøre sikker og kostnadseffektiv CO2-fangst og -lagring. Både aktive og forlatte brønner er menneskeskapte hull ned til lagringsreservoaret, og deres forseglingsevne avhenger av materialer som degraderer o...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Det politiske arbeidet i ZEP i 2017 har vært preget av CCU - karbonfangst og bruk. Etter at Kommisjonen i sitt forslag til nytt fornybardirektiv inkluderte CCU-deriverte drivstoff under betegnelsen 'fornybare' drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse har det vært enormt press på politikerne i EU-P...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage

Den overordnede målsetting i prosjektet PROTECT er å vurdere takbergartens bestandighet i forbindelse med injeksjon og lagring av CO2 i en grunnvannsleder. CO2-injeksjon vil alltid medføre en trykkoppbygging i reservoaret, og ved stor trykkoppbygging kan eksisterende sprekker og forkastninger åpn...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Prokaryotiske samfunn responderer raskt på miljøforandringar. Responsen til eit endra miljø kan vera å endre populasjonstettleik, endre samfunnsstruktur og/eller å endre metabolsk potensial. Lekkasjar frå CO2 lagra i geologiske formasjonar i havbotnen kan føre til biogeokjemiske endringar i overl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Investigation of induced seismicity and aseismic deformation in response to CO2 injection and related pressure changes

-

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS Joint Programme in a capable manner. Emphasis will be placed on CCS technology, especially techniques and innovation ai med to improve the overall efficacy and l...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capacity of large-scale CO2 storage in North Sea sloping aquifers from numerical simulation

Den overordnede målsettingen i prosjektet har vært å vinne erfaring med simulering av karbondioksid i grunnvannsledere samt utarbeide en anbefaling om bruk av simuleringsvertøy for dette formål. Ved siden av artikler som belyser enkelttemaer i arbeidspakkene er det lagt vekt på å utarbeide rappor...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 for enhanced oil recovery in North sea chalk oil fields - can the CO2 be permanently stored?

The proposed project focuses on processes that may facilitate or endanger large scale permanent storage of CO2 injected to enhance oil recovery in Norwegian oil producing chalk fields. Recent results based on interpretation of the geological record, theor y and nanoscale experiments have establis...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Insitutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China (RANC)

Prosjektets formål er å legge grunnlag for et mer langsiktig samarbeid mellom SINTEF Energi (Norge), og to kinesiske universiteter, Tsinghua universitetet i Beijing og Zhejiang universitetet i Hangzhou. Oppgavene er knyttet til CO2-fangst og CO2-transport, spesielt innrettet mot to teknologiske o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long term storage sealing of CO2 in hydrate

Naturgasshydrater er krystallinske forbindelser der naturgass (hovedsakelig metan) er fanget inne I krystallinske vannstrukturer. Disse hydratene er vidt spredt over hele kloden og det samlede energi-innholdet er regnet å være mer enn det dobbelte av alle kjente ressurser av konvensjonellt fossil...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland