4 prosjekter

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Tildelt: kr 21,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Earth-Mars Analogues: Origination and Distribution of Clay Minerals in Impact Crater Environments

The goal of the project is to study the alteration of rocks on Earth and Mars is driven by geochemical and mechanical processes. On Earth these processes can be tested and evaluated in laboratory conditions, as well as in nature, while for Mars we rely on remotely detected mineral distributions ...

Tildelt: kr 39 155

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Impact crater formation modelling on terrestrial bodies

One of the most fundamental geological processes that shape the surface of terrestrial planets is impact cratering. The primary method to study impact craters is based on remote sensing of geomorphological processes on planetary surfaces. Spatial distribu tion of craters and cratering statistics ...

Tildelt: kr 75 827

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRATER CLOCK: Calibration of the Cratering Chronometer for the Earliest Planetary Evolution

Prosjektet Crater Clock er viet kalibrering av krater-kronometeret for aldersbestemmelse av tidlig planetær utvikling. Forståelsen av utviklingen av planetene i solsystemet er kritisk avhengig av en mest mulig eksakt beregning av tid for, og hastighet på geologiske prosesser (f.eks. vulkansk akti...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo