2 prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems

Mange flyktninger i Norge har psykiske helseplager som følge av store belastninger før, under og etter flukten. Flyktninger, spesielt fra enkelte områder, er mindre representert blant pasienter innen psykiske spesialisthelsetjenester enn majoritetsbefolkningen. Prosjektets overordnede målsetning ...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Recruitment in a multicultural society

The project seeks to promote knowledge about psychological mechanisms in recruitment that may hinder an accurate and fair judgment of the qualifications of applicants in a multinational setting, and subsequently reduces immigrants? chances of entering int o the Norwegian labour force. Our working...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestland