5 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORUT Narvik PES-ramme 2019

Norut Narvik har vært og er en aktiv deltaker i EU's rammeprogramm. Norut Narvik har gjennom flere år vært en aktiv deltager i EUs rammeprogram. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut Narvik sin langsiktige strategi og satsingen prioriteres innen Norut Narvik. Konkurransen om europeisk f...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Production of Solar Cells by Epitaxial Technology (Innovative project in business sector - BIA)

Lønnsom produksjon av solceller i Norge forutsetter at cellene har høy effektivitet for omdanning av sollys til elektrisitet, effektivt forbruk av energi og råstoff, og automatisert produksjon slik at man kan konkurrere med produsenter fra lavkostland. Et selskap er etablert i Narvik for produk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Production of Solar Modules by Epitaxial Technology

Hovedprosjektet har som mål å etablere produksjon av solceller basert på nyutviklet teknologi fra Crystal Solar Inc. Produksjonsprosessen er bygd på den så kalte Epitaxial teknologien hvor silicon er kondensert fra gass fase på et substrat. Substratet kan gjenbrukes etter skjæring av wafer fra ov...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - Bilateral samarbeid innen petroleum spill renovering

Norut Teknologi bidrar med tekniske støtte til Arctic Spill Control A.S. i Narvik ved utvikling av teknologi for land og vann basert forurensing av petroleum produkter. Gjennom Barents initiativet har Norut Teknologi blitt koblet sammen med forskere hos Kola Science Centre (RAS), som har utvikle...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Nordland

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Bioenergy in South Bohemia

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Nordland