10 prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangen 2014

Se prosjektbeskrivelse som vedlagt dokument.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Eksamenstrening - DP078

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Amsterdam, Norges største by på 1600-tallet. Et norsk innvandrersamfunn for 350 år siden.

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangene 2011-2013

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

4L - DP170

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangene 2008-2010

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgang 2007

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgang 2006

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Informasjonsmagasin for unge mennesker om Finansmarkedene

Vi takker for støtten til magasinet SPENNvidde Ut i fra resultatet og tilbakemeldingene vi har mottatt for magasinet ønsker vi å fortsette arbeidet med SPENNvidde. Vi søker med dette støtte, fordi vi ønsker et magasin som er objektivt og ikke-kommersielt nok til å kunne benyttes i undervisning. P...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora.

...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 1993-2005

Sted: Oslo