0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership for advancing microbiome-informed aquaculture

Alle dyr og mennesker lever i symbiose med komplekse mikrobielle samfunn, kalt mikrobiomer. Slike mikrobiomer er viktig for vertens helse og utvikling. Til tross for intens forskning, spesielt på tarmmikrobiomer, gjenstår mange spørsmål når det gjelder det komplekse samspillet mellom vert og mikr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: Bluebio Microbial management in RAS for sustainable aquaculture production

Resirkulerende akvakultursystemer (RAS) har mange fordeler sammenliknet med tradisjonelle gjennomstrømningssystemer og er nå den foretrukne teknologien for produksjon av settefisk i Norge. For at vannet skal kunne gjenbrukes i RAS, må det renses. Sentralt i denne rensinga er biofiltre, der saktev...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Microbial contributions to the Atlantic salmon (Salmo salar) skin mucosal barrier

Fisk lever tett på bakterier; i sjøvann er det rundt én million av dem per milliliter. Fisken skiller ut et slim (mucus) som dekker skinnet, og dette slimlaget danner sammen med skinnet en barriere som beskytter fisken mot bakterier og andre stoffer i vannet. Men i slimlaget finnes det imidlertid...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage