6 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å danne en emulsjon av det vandige, ferske...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Material cards for numerical simulations

Numeriske simuleringer blir brukt av industrien til å redusere kostnader i forbindelse design og produksjon av deres produkter. Dette er spesielt viktig for bedrifter som driver masseproduksjon i høykostland. Tilgangen på materialdata av god kvalitet til en akseptabel tid og pris begrenser imidle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Flying Foil - Elektriske og energieffektive hurtigbåter

Flying Foil utvikler energieffektive, elektriske hurtigbåter, basert på forskning på hydrofoilteknologi fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Resultatet av teknologien er 45% reduksjon i energiforbruk sammenliknet med det beste som finnes på markedet i dag. Dette reduserer CO2-utslipp og kost...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

D-ICE - Autonomous detection and mitigation of ice for UAVs

Prosjektet D-ICE vil teknisk og kommersielt verifisere et autonomt system for deteksjon og fjerning av is på UAVer. Vingebaserte UAVer blir benyttet i en lang rekke industrier, og mange selskap stoler i dag på dem for kostnadseffektiv innsamling av data, avbilding, kartlegging, m.m. Påslag av is...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

CLEX: A breakthrough hydrogel technology for microfluidic applications

Behov: Hydrogeler representerer en svært viktig klasse av materialer som brukes i dagligdagse ting som desserter og mat til high-tech biomedisinske anvendelser innen medisin, diagnostikk og bioteknologi. Men en betydelig barriere for realisering av mange high tech-bruksområder er en mangel på kon...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Houston, we have a problem!

Den globale markedsplassen blir stadig åpnere og lettere tilgjengelig. Nye virksomheter må derfor etableres i en global kontekst og utvikle seg raskere tempoet og vekstraten må rett og slett økes. NTNU Technology Transfers idéportefølje består i økende gr ad av kommersialiseringsprosjekter med st...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage