8 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Method to obtain accurate records of individual feed intake in Atlantic salmon

In the production of Atlantic salmon, feed account for 45-50% of the total cost. An improvement of the feed conversion ratio by 0.01 unit only (e.g. from 1.20 and 1.19) in the Norwegian industry would annually save 12 000 tons of feed valued about NOK 120 million. Today's methods for obtaining tr...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selection for improved feed efficiency in Atlantic salmon

Fôr står for rundt 50% av den totale kostnaden ved produksjon av Atlantisk laks. Betre fôrutnytting (tilvekst/fôrinntak) vil redusere fôrkostnaden, auke ressursutnyttinga av fôrkomponentane i fôret og redusere utsleppet av næringsstoff til miljøet. Direkte utval for betre FCR krev enten individu...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving the resistance of Atlantic salmon to amoebic gill disease through quantitative genetics and genomics

Amøbegjellesjukdom (AGD) er forårsaka av amøben Paramoeba perurans som kan kolonisere gjellene hos mage fiskeartar. I oppdrett av laks i Tasmania har AGD vore eit stort problem i fleire tiår, og har blitt eit aukande problem i Nord Europa dei siste åra. AGD kan resultere i stor dødelegheit, men b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Towards selection for increased resistance to the salmon louse in Atlantic salmon

Salmon lice on farmed Atlantic salmon (Lepeophtheirus salmonis in Norway represents a large cost for the industry and a risk for infestation of wild salmonid species. In farmed Atlantic salmon it is documented evidence of a substantial genetic variation i n the number of salmon lice in a controll...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Towards selective breeding of the great scallop

The potential for aquaculture of the great scallop (Pecten maximus) is great due to increased fishing pressure on wild stocks and the consistent high value of the species. Research work in Europe has concentrated on improving the larval rearing techniques in the hatchery and for on-growing. In t...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kortere generasjonsintervall hos laks

I avlsarbeidet ønsker vi størst mulig avlsframgang per år samtidig som næringen ønsker stor fleksibilitet i smoltproduksjonen slik at smolt kan settes ut og fisk slaktes hele året. Dersom generasjonsintervallet for laks kan reduseres fra fire til tre år, vil den avlsmessige framgangen øke med 33 ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Påvirker avlsarbeidet for økt sjukdomsresistens forekomsten av vaksineskader, immunrespons og effekten av vaksinering ?

I de norske avlsprogrammene for laksefisk har det gjennom flere generasjoner blitt selektert for økt resistens mot infeksjonssjukdommene furunkulose og ILA og metoden, smittetest med uvaksinert presmolt, har blitt tatt i bruk for flere arter andre steder i verden. Det er vist at slik seleksjon øk...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Future animal breeding goals. Product development in aquaculture and livestock productions

Definition of sound animal breeding goals requires a strong theoretical basis in quantitative genetics and applied animal breeding, proper medelling of animal production, good knowledge about farm economics, awareness of social aspects, and appropriate as sumptions on future production systems an...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku