0 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

MP: VIMEC - Vortex-Induced Motion Energy Converter

I takt med den økende erkjennelsen av global oppvarming, satser flere selskaper, forskningssentre og myndigheter ressurser på å fremme fornybar energiteknologi og fornybare ressurser. Marin og hydrokinetisk (MHK) energi er for mange land en betydelig bidragsyter i deres fornybare energi portefølj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MP: Immunogene therapy of glioblastoma

Sykdommen vi skal behandle med vår nye terapi er glioblastom (GBM), som er den vanligste og mest aggressive kreftformen som utvikler seg i hjernen. Standard behandling av denne sykdommen består av nevrokirurgi samt stråling og cellegift. Til tross for intensiv forskning, har man oppnådd svært lit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Sun-screen innovation for prevention of skin cancer and revitalizing of sun-damaged skin

Vi har oppnådd patent i EU og Australia. I tillegg er det laget en pre-formulering for 2-komponent solkrem via Galenica i Sverige.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

AiBA - Author Behavioural Analysis, to keep children safe online

Et tverrfaglig team av forskere, med utspring fra Norwegian Biometric Laboratory ved NTNU, har utviklet en ny og nøyaktig teknologi som kan oppdage personer med uønsket adferd som feks cyber grooming og toxicity og falske profiler på internett. Teknologien består av algoritmer basert på maskinlæ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Vitroscope - nationalising the patent & design for production and market entry.

Prosessen for å utvikle legemidler er kompleks og tar lang tid. I første ledd kan forskningen peke på kjemiske stoffer med lovende kvaliteter, som så blir tatt videre for testing på celler i laboratorium, før de igjen analyseres i studier på dyr og til slutt på mennesker. Denne tradisjonelle utvi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: FutureMDR - A novel antimicrobial to combat multi drug resistant infectious diseases

Multiresistente mikroorganismer er et stadig økende problem for folkehelsen. I USA og Europa er det nå ca 50000 dødsfall årlig som skyldes resistensproblematikk. Metisillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistent Enterococcus (VRE) ble nylig identifisert av WHO som det viktig...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ød...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mell...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sement i sprekker opprettholder grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen og reduserer komplikasjoner relatert til innlekkasje under driving. Forinjeksjon er tidkrevende, k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Det er ingen mangel på bevegelsessensorer. Etter revolusjonen innen mikroelektronikk og MEMS har vi nå akselerometre til lav pris, gyroer, GPS, 3D-kameraer, Time-of-flight sensorer, ultrawideband radar (UWB) fyrtårn og radarer. For nøyaktig 3D-plassering ved triangulering eller ekkolokalisering o...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet en del om hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig identifisering. I Norge identif...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodu...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Globalt ble det solgt industrimiksere for 11,3 milliarder NOK i 2018, og dette markedet er spådd en vekst på 19% over de neste 5...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: A Biologic Therapeutic for Pulmonary Fibrosis.

Vi har utviklet en biologisk substans som hemmer en sentral mekanisme ved progressiv fibrose, det vil si eksessiv dannelse av bindevev med nedfelling av kollagen (arrvev) i organer. Progressiv fibrose er en viktig årsak til organsvikt og død ved en rekke kroniske sykdommer i hjerte, lunger, nyrer...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: InSacco - environmental monitoring system

En flaskehals med DNA analyser av miljøet er prøvebearbeidelse. Ved bruk av InSacco prinsippet vil vi forenkle prøvebearbeidelsen for DNA analyser av miljøet slik at disse analysene kan utføres på stedet, samt muliggjøre kontinuerlig overvåkning gjennom datastrømming. Overvåkning av miljøtilstand...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: RoxEl – Realization of Oxide Electronics

I en tid hvor silisiumbasert elektronikk er i ferd med å nå iboende fysiske begrensninger i videre effektivisering, er elektronikkbransjen på stadig utkikk etter materialer som kan ta stafettpinnen videre. Én av de mest sannsynlige løsningene finner vi blant teknologi basert på komplekse oksidmat...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Medsensio - platform for automatic analysis of lung sounds, using deep learning

Medsensio er et selskap som bringer AI inn i den praktiske delen av helsetjenesten. Selskapet ble stiftet i 2017 og fokuserte tidlig på hvordan kunstig intelligens kan være et supplement til subjektive vurderinger, som ved tolkning av lungelyder. Etter å ha bygget en algoritme for klassifisering ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KingCrab-NIR : Development of instrument to measure meat content in King Crab

Fiske av kongekrabbe har blitt en viktig næringsvei i Finnmark. Det spiselige krabbekjøttet sitter i bein og klør. Mengden av dette kjøttet er den viktigste kvalitetsegenskapen på kongekrabbe. Kjøttfylden kan imidlertid variere med skallskifte, tilgang til mat, tetthet av krabber og tid og sted f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robo...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

BiWAS biological sensor verification project

BiWAS sensorsystem består av to sensorer som kontinuerlig måler antallet celler og kjemisk status i drikkevannet. Teknologien fungerer som et tidlig-varslings system der sensorene gir en alarm dersom vannets kjemiske status endres eller antallet celler i vannet øker over et gitt nivå. Sensorene e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Grasision: Actionable Intelligence Tool for Sustainable Grassland Production

Grasision: Bærekraftig engproduksjon med verktøy for handlingsbar intelligens Hovedmål Forbedre nøyaktighet og presisjon for algoritmene for bildeklassifisering og –segmentering med nye treningsdata kalibrert mot reelle data fra forskjellige grasarealer. Samtidig sikres relevante IPR og industri...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 1.0 - a novel system for the expression of challenging enzymes

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle pro...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Piezoelektriske mikromaskinerte ultralydstransdusere eller pMUT er en type piezoelektrisk mikrosystem (piezoMEMS) hvor en tynn film av et piezoelektrisk materiale er integrert med en tynn silikonmembran og maskinert til en veldig liten ultralydhøyttaler som kan generere lydtrykk på over 120 dB, n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Softbeam: Faster and better ultrasound imaging

I medisinsk ultralydavbilding er bildekvaliteten av største betydning for at klinikerne skal kunne tolke bildene riktig. De siste årene har det skjedd en enorm vekst i markedet for bærbare og håndholdte ultralydenheter. Dette endrer ultralydmarkedet og utfordrer de etablerte markedsaktørene ved å...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Prognostic Markers for personalized therapy in IBD

Inflammatorisk tarm sykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tarmen som inkluderer Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn. Globalt øker antall nye pasienter drastisk, og Europa alene har omtrent 2.5-3 millioner IBD pasienter. Det er estimert at dette koster det Europeiske samfunnet over € 2 milliard årlig...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku