4 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SURE SUstainable Real Estae in a risk and life cycle perspective

SURE-prosjektet hadde til hensikt å mobilisere både forsikrings- og eiendomssektoren for å utarbeide en felles søknad til de kommende utlysningene i 2020 fra Norges forskningsråd. Dette ble oppnådd ved å kontakte 30 partnere som alle uttrykte sin interesse for et slikt prosjekt. Arbeidet utført ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0 conference 2019, focus on innovative digital business models for the construction industry

Bygg 4.0 conference gathered more than 90 participants from the two sectors of construction and ICT around the main topic of the digital transformation of the construction industry. The focus was set this year on innovative digital business models for the construction industry. Keynotes speakers ...

Tildelt: kr 90 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0, konferansen som gir en bedre forståelse av digitaliseringsmulighetene for alle som jobber i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Bygg 4.0 konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Fokusområder: Hva er digitalisering? Hva betyr det for byggebransjen? Hvilken teknologisk utvikling kan vi sats...

Tildelt: kr 94 022

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverket Bygdin - Bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena

Bygdin er et 3-årig nettverk som delvis finansieres av Norges forskningsråd og ledes av SINTEF Community. Nettverket samler forskningsorganisasjoner (SINTEF, NTNU og BI) og bedrifter fra hele verdikjeden i byggebransjen: myndigheter, byggherrer og eiere, arkitekter og konsulenter, entreprenører, ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage